Baza szkoleń

Baza szkoleń

1700 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 33

heart Pełnomocnik i auditor ISO 17025, KIERONIK JAKOŚCI w laboratorium
Moduł `laboratorium, ISO 17025, ISO 15189`: Program: wymagania iso 17025, analiza zagrożeń, niepewność pomiaru, spójność pomiarowa, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring, metody badawcze, poufność i bezstronność, struktura, wyposaże...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 17025
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 650 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor wewnętrzny ISO 22000, IFS 8, BRC 9, MANAGER HACCP, ghp, gmp
Moduł `bezpieczeństwo żywności, haccp, iso 2200, ifs, brc`: Program: wymagania iso 22000, brc, ifs 8, haccp, ghp, gmp, higiena żywności, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring, programy wstępne, food defence, food f...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 550 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i auditor iso 22000/ BRC 9/ IFS 8/ HACCP/ GHP/ MANAGER HACCP
Moduł `bezpieczeństwo żywności, haccp, iso 2200, ifs, brc`: Program: wymagania iso 22000, brc, ifs 8, haccp, ghp, gmp, higiena żywności, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring, programy wstępne, food defence, food f...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 650 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor wewnętrzny iso 17025
Moduł `laboratorium, ISO 17025, ISO 15189`: Program: wymagania iso 17025, analiza zagrożeń, niepewność pomiaru, spójność pomiarowa, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring, metody badawcze, poufność i bezstronność, struktura, wyposaże...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 17025
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 650 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i auditor wewnętrzny iso 9001
Moduł `zarządzanie jakością, iso 9001, 14001, 45001, zintegrowane systemy,`: Program: wymagania iso 9001, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring jakości, wskaźniki jakości, struktura, wyposażenie, zasoby, zarządzan...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 17025
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 500 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i auditor zintegrowanych systemów iso 9001, iso 1401, 45001,/ manager jakosci
Moduł `zarządzanie jakością, iso 9001, 14001, 45001, 27001 zintegrowane systemy,`: Program: wymagania iso 9001, iso 14001, iso 45001, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring jakości, wskaźniki jakości, struktura, w...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 700 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor zintegrowanych systemów iso 9001, iso 1401, 45001,/ manager jakosci
Moduł `zarządzanie jakością, iso 9001, 14001, 45001, 27001 zintegrowane systemy,`: Program: wymagania iso 9001, iso 14001, iso 45001, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring jakości, wskaźniki jakości, struktura, w...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 650 zł
Dowiedz się więcej
heart Pełnomocnik i auditor iso 22000/ BRC 9/ IFS 8/ HACCP/ GHP/ MANAGER HACCP
Moduł `bezpieczeństwo żywności, haccp, iso 2200, ifs, brc`: Program: wymagania iso 22000, brc, ifs 8, haccp, ghp, gmp, higiena żywności, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring, programy wstępne, food defence, food f...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 1100 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor wewnętrzny ISO 22000, IFS 8, BRC 9, MANAGER HACCP, ghp, gmp
Moduł `bezpieczeństwo żywności, haccp, iso 2200, ifs, brc`: Program: wymagania iso 22000, brc, ifs 8, haccp, ghp, gmp, higiena żywności, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami, monitoring, programy wstępne, food defence, food f...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 1000 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bci -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na r...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
star
29-04-2024
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 + ISO/IEC 27001 - kurs Audytorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci oraz bezpiecze\u0144stwa informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku -identyfikacja zagro\u017ce\u...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
Ochrona Danych Osobowych
ISO 27001
inne
star
29-04-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 27001 - kurs Auditorów i Pełnomocników
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci, bhp, ochrony \u015brodowiska i bezp. informacji -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzykach i szansach -id...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 27001
inne
star
29-04-2024
icon 2 dni
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania
[{"pm":"Inne terminy szkolenia","po":"Opcjonalnie i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 szkolenie mo\u017cna rozszerzy\u0107 o wymagania: + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem Informacji wg normy ISO 27001 + Systemu Zarz\u0105dzania Bezpiecz...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
star
29-04-2024
icon 2 dni
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"-terminologia i poj\u0119cia dotycz\u0105ce jako\u015bci wynikaj\u0105ce z norm ISO 9001 oraz ISO 9000 -okre\u015blanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych -my\u015blenie oparte na ryzyku i szansach -identyf...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 31000
inne
star
29-04-2024
icon 2 dni
icon 1230 zł
Dowiedz się więcej
heart ISO 9001 - wymagania Systemu Zarządzania Jakością
[{"pm":"","po":"-terminologia dotycz\u0105ca jako\u015bci -podej\u015bcie do zarz\u0105dzania jako\u015bci\u0105 oparte na my\u015bleniu o ryzyku i szansach -kontekst organizacyjny -interes klient\u00f3w i innych stron zainteresowanych -identyfikacja...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
29-04-2024
icon 1 dzień
icon 861 zł
Dowiedz się więcej
heart ⏭ CHANGE MANAGEMENT. Zarządzanie zmianą
[{"pm":"","po":"- Dlaczego zmiany si\u0119 nie udaj\u0105 i ko\u0144cz\u0105 spektakularnym fiaskiem? - Dlaczego zmiany budz\u0105 taki op\u00f3r? - Jak zaplanowa\u0107 wprowadzanie zmian? Nasze szkolenie jest zaprojektowane w oparciu o rzeteln\u0...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Lean
Six Sigma
inne
star
06-05-2024
icon 2 dni
icon 1900 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ Lean Six Sigma GREEN BELT
[{"pm":"","po":"CEL SZKOLENIA - Poznanie podstaw metodologii Six Sigma i filozofii Lean Manufacturing - Poznanie podstawowych narz\u0119dzi Lean Six Sigma - Spojrzenie na sprawy jako\u015bciowe i projektowe pod k\u0105tem Lean Six Sigma - Poznanie el...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
FMEA
Lean
Koszty jakości
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
TPM
inne
star
13-05-2024
icon 6 dni
icon 5900 zł
Dowiedz się więcej
heart ⏭ INSPEKTOR KONTROLI JAKOŚCI
[{"pm":"","po":"Dlaczego szkolenie z nami? W odr\u00f3\u017cnieniu od szkole\u0144 konkurencji jest to jedna z niewielu ofert, w kt\u00f3rej nie skupimy si\u0119 na omawianiu narz\u0119dzi ... ale zrobimy pe\u0142nowarto\u015bciowy, gruntowny trenin...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
ISO 22000/HACCP
IATF 16949
AQAP
BRC
Lean
Koszty jakości
PPAP, APQP
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
16-05-2024
icon 2 dni
icon 2000 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ SPC & MSA. Statystyczne Sterowanie Procesem & Analiza Systemu Pomiarowego (zgodnie z IATF 16949)
{"1":{"pm":"SPC - STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM","po":"- Zmienno\u015b\u0107 naturalna i zmienno\u015bci specjalne - Analizowanie danych za pomoc\u0105 histogram\u00f3w (\u0107wiczenia wspomagane oprogramowaniem do analizy statystycznej procesu) -...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
AQAP
FMEA
Lean
Koszty jakości
PPAP, APQP
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
20-05-2024
icon 2 dni
icon 2000 zł
Dowiedz się więcej
heart ⭕ Metoda 8D - Problem Solving in 8 Disciplines wg podręcznika VDA
[{"pm":"Wst\u0119p","po":"- Osiem etap\u00f3w procesu 8D - Jakich narz\u0119dzi u\u017cy\u0107 w procesie? "},{"pm":"D1. Zesp\u00f3\u0142 Problem Solving","po":""},{"pm":"D2. Opis problemu","po":"- Analiza IS/ IS NOT - Analiza Pareto - Schemat blokow...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
IATF 16949
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
star
20-05-2024
icon 2 dni
icon 2000 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right