Baza szkoleń

Baza szkoleń

1287 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 153

heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2022
[{"pm":"Program szkolenia obejmuje zdobycie wiedzy i umiej\u0119tno\u015bci w nast\u0119puj\u0105cych obszarach:","po":"- Zasady audytu ISO/IEC 27001:2022 - Dzia\u0142ania w ramach audytu - Rola audytora w planowaniu, przeprowadzaniu, raportowaniu i ...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
26-06-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR328)
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"Powitanie i przedstawienie uczestnik\u00f3w Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z kursu Cele i struktura kursu Audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony Proces audytu Cele, zakres i kryteria audytu Zasoby w audycie Role i zakr...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
22-07-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania normy ISO 9001:2015
[{"pm":"O czym b\u0119dziemy rozmawia\u0107?","po":"Powitanie i wprowadzenie Korzy\u015bci ze szkolenia Cele i struktura szkolenia Zarz\u0105dzanie jako\u015bci\u0105 Historia ISO 9001 Kto bra\u0142 udzia\u0142 w tworzeniu normy? Korzy\u015bci z posi...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
08-08-2024
icon 1 dzień
icon 890 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISOIEC 27001:2022 (Akredytacja CQIIRCA PR320
[{"pm":"Dzi\u0119ki realizacji programu szkolenia uczestnicy nab\u0119d\u0105 umiej\u0119tno\u015bci:","po":"- zaplanowania, - przeprowadzenia, - raportowania - monitorowania \u2026auditu SZBI, w celu ustalenia zgodno\u015bci (lub przeciwnie, niez...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
17-06-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania nowej normy ISO 45001
[{"pm":"Program","po":"- Czym jest System Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem i Higien\u0105 Pracy? - Dlaczego system zarz\u0105dzania BHP jest wa\u017cny dla organizacji i jakie korzy\u015bci si\u0119 z nim wi\u0105\u017c\u0105? - Co to jest konte...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
18-06-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania nowej normy ISO 45001
[{"pm":"Program","po":"- Czym jest System Zarz\u0105dzania Bezpiecze\u0144stwem i Higien\u0105 Pracy? - Dlaczego system zarz\u0105dzania BHP jest wa\u017cny dla organizacji i jakie korzy\u015bci si\u0119 z nim wi\u0105\u017c\u0105? - Co to jest konte...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
18-06-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"- Cele, za\u0142o\u017cenia i struktura szkolenia, quiz od\u015bwie\u017caj\u0105cy wiedz\u0119 na temat normy ISO 45001 - Przegl\u0105d punkt\u00f3w normy ISO 45001 - Wymagania dotycz\u0105ce audyt\u00f3w wewn\u0119trznyc...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
19-06-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"- Cele, za\u0142o\u017cenia i struktura szkolenia, quiz od\u015bwie\u017caj\u0105cy wiedz\u0119 na temat normy ISO 45001 - Przegl\u0105d punkt\u00f3w normy ISO 45001 - Wymagania dotycz\u0105ce audyt\u00f3w wewn\u0119trznyc...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
19-06-2024
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart Przejście na nową normę ISO/IEC 27001:2022 - kurs dla Auditorów
[{"pm":"Program kursu pomo\u017ce Ci:","po":"- Nauczy\u0107 si\u0119, jak skutecznie zaktualizowa\u0107 SZBI zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 27001:2022 - Zrozumie\u0107 nowe zabezpieczenia Za\u0142\u0105cznika - Zrozumie\u0107, jak audytowa\u0107 zmian...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
20-06-2024
icon 1 dzień
icon 1587 zł
Dowiedz się więcej
heart Przejście na nową normę ISO/IEC 27001:2022 - kurs dla Auditorów
[{"pm":"Program kursu pomo\u017ce Ci:","po":"- Nauczy\u0107 si\u0119, jak skutecznie zaktualizowa\u0107 SZBI zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 27001:2022 - Zrozumie\u0107 nowe zabezpieczenia Za\u0142\u0105cznika - Zrozumie\u0107, jak audytowa\u0107 zmian...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
20-06-2024
icon 1 dzień
icon 1587 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR328)
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"Powitanie i przedstawienie uczestnik\u00f3w Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z kursu Cele i struktura kursu Audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony Proces audytu Cele, zakres i kryteria audytu Zasoby w audycie Role i zakr...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
24-06-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR328)
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"Powitanie i przedstawienie uczestnik\u00f3w Korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z kursu Cele i struktura kursu Audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony Proces audytu Cele, zakres i kryteria audytu Zasoby w audycie Role i zakr...
Szkolenia otwarte
ISO 9001
star
24-06-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001 (Akredytacja CQIIRCA PR357)
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"- Cele, za\u0142o\u017cenia i struktura szkolenia - Audity pierwszej, drugiej i trzeciej strony - Typowe dzia\u0142ania auditowe - Cele, zakres i kryteria auditu - Zasoby w zakresie auditu - Role, obowi\u0105zki i poufno\u...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
24-06-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001 (Akredytacja CQIIRCA PR357)
[{"pm":"Dzie\u0144 1","po":"- Cele, za\u0142o\u017cenia i struktura szkolenia - Audity pierwszej, drugiej i trzeciej strony - Typowe dzia\u0142ania auditowe - Cele, zakres i kryteria auditu - Zasoby w zakresie auditu - Role, obowi\u0105zki i poufno\u...
Szkolenia otwarte
ISO 45001
star
24-06-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000 V5.1 (CQI/IRCA PR372)
[{"pm":"Za\u0142o\u017cenia szkolenia","po":"W ci\u0105gu pi\u0119ciu dni szkolenia uczestnicy zdob\u0119d\u0105 wiedz\u0119 i umiej\u0119tno\u015bci wymagane do planowania, przeprowadzania, raportowania i monitorowania udanego audytu systemu zarz\u0...
Szkolenia otwarte
ISO 22000/HACCP
star
24-06-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2022
[{"pm":"Zrealizowany program szkolenia pomo\u017ce Ci:","po":"- Zidentyfikowa\u0107 kluczowe wymagania i korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z normy ISO/IEC 27001:2022 - Zarz\u0105dza\u0107 bezpiecze\u0144stwem informacji w organizacji - Podj\u0105\u0107 k...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
25-06-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2022
[{"pm":"Zrealizowany program szkolenia pomo\u017ce Ci:","po":"- Zidentyfikowa\u0107 kluczowe wymagania i korzy\u015bci wynikaj\u0105ce z normy ISO/IEC 27001:2022 - Zarz\u0105dza\u0107 bezpiecze\u0144stwem informacji w organizacji - Podj\u0105\u0107 k...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
25-06-2024
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2022
[{"pm":"Program szkolenia obejmuje zdobycie wiedzy i umiej\u0119tno\u015bci w nast\u0119puj\u0105cych obszarach:","po":"- Zasady audytu ISO/IEC 27001:2022 - Dzia\u0142ania w ramach audytu - Rola audytora w planowaniu, przeprowadzaniu, raportowaniu i ...
Szkolenia otwarte
ISO 27001
star
26-06-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301:2019 (PR363)
[{"pm":"Dzi\u0119ki realizacji programu szkolenia uczestnicy nab\u0119d\u0105 umiej\u0119tno\u015bci:","po":"- zaplanowania, - przeprowadzenia, - raportowania - monitorowania \u2026auditu Systemu Zarz\u0105d Ci\u0105g\u0142o\u015bci\u0105 Dzia\u01...
Szkolenia otwarte
inne
star
01-07-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301:2019 (PR363)
[{"pm":"Dzi\u0119ki realizacji programu szkolenia uczestnicy nab\u0119d\u0105 umiej\u0119tno\u015bci:","po":"- zaplanowania, - przeprowadzenia, - raportowania - monitorowania \u2026auditu Systemu Zarz\u0105d Ci\u0105g\u0142o\u015bci\u0105 Dzia\u01...
Szkolenia otwarte
inne
star
01-07-2024
icon 5 dni
icon 4908 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right