ISO publikuje nowe wydanie standardu ISO 9001:2008 dotyczącego systemu zarządzania jakością


International Organization for Standardization - ISO

ISO 9001:2008 opublikowane 3 dni temu, to najnowsze wydanie międzynarodowego standardu wykorzystywanego przez organizacje w 175 krajach, w ramach systemów zarządzania jakością (QMS).ISO 9001:2008, System zarządzania jakością - Wymagania, jest czwartą edycją normy opublikowanej po raz pierwszy w 1987 r. i która stała się światowym wzorcem dla zapewnienia zdolności organizacji do spełnienia wymagań jakości i zwiększenia satysfakcji klienta w relacji klient-dostawca.

ISO 9001:2008 nie zawiera żadnych nowych wymogów w stosunku do edycji z roku 2000. Wersja ta zawiera głównie wyjaśnienia do istniejących wymagań normy ISO 9001:2000 w oparciu o osiem lat doświadczeń w zakresie wdrażania standardu na całym świecie i wprowadza zmiany mające na celu poprawę spójności z systemem zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004.

Wszystkie normy ISO - obecnie jest ich ponad 17 400 - są poddawane okresowym przeglądom w wyniku których podejmowane są zmiany, edycja lub powoduja wycofanie standardu. Przegląd ISO 9001 wykonywany był przez podkomitet SC2 ISO/TC 176. Komitet techniczny ISO/TC 176 jest odpowiedzialny za rodzinę norm ISO 9000, i łączy wiedzę specjalistów z 80 krajów i 19 organizacji międzynarodowych lub regionalnych a także innych komitetów tehcnicznych. 176/SC 2 ma również za zadanie przygotowanie wsparcia i pakietu dokumentów wyjaśniających, jakie są różnice między ISO 9001:2008 i 9001:2000, i co one oznaczają dla użytkowników. Dokumenty te są dostępne na stronie ISO.org

Sekretarz Generalny ISO Bryden Alan powiedział: "Zmieniona ISO 9001 jest wynikiem zorganizowanego procesu uwzględniającego wagę potrzeb użytkowników oraz możliwych skutków i korzyści wynikających z korekt. ISO 9001:2008 jest zatem rezultatem rygorystycznego egzaminu potwierdzającego jego przydatność do wykorzystania jako punkt odniesienia dla międzynarodowego zarządzania jakością ". 176/SC 2 miało również za zadanie przygotowanie wsparcia i pakietu dokumentów wyjaśniających, jakie są różnice między ISO 9001:2008 i 9001:2000, i co one oznaczają dla użytkowników.

Chociaż certyfikacja systemu na zgodność z normą ISO 9001 nie jest wymogiem normy, jest to często wykorzystywane w sektorze publicznym i prywatnym w celu zwiększenia zaufania do produktów i usług świadczonych przez certyfikowane organizacje, np: przy wyborze dostawców w łańcuchach dostaw oraz czasami są kartą przetargową w prawie do składania wniosków dotyczących zamówień publicznych.

Do końca grudnia 2007 roku wydanych zostało przynajmniej 951 486 certyfikatów ISO 9001:2000 w 175 krajach.

ISO (która jako organizacja nie jest odpowiedzialna za certyfikację a zajmuje się jedynie wydawaniem norm i standardów) i Międzynarodowe Forum Akredytacji (IAF) wyraziły zgodę na wdrożenie planu (szczegóły planu podano we wspólnym komunikacie przez dwie organizacje, które jest dostępne na ISO.org) , aby zapewnić płynne przejście organizacji do wymagań standardu ISO 9001:2008.

Nowa norma ISO 9001:2008 jest dostępna narazie tylko w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim a kosztuje 114 franków szwajcarskich (około 280 zł). Jest dostępna do kupienia na stronie ISO.org. Pozstaje nam czekać na polskie tłumaczenie, które zapewne ukaże się w roku 2009...

Aktualizacja:
Dnia 27 lutego 2009 Polski Komitet Normalizacyjny wydał przetłumaczoną wersję normy, która została oznaczona symbolem PN-EN ISO 9001:2009 - Systemy zarządzania jakością - Wymagania.

Marcin Jawor
źródło: www.iso.org, www.pkn.pl

Polecane szkolenia

Left
Right