KAIZEN - zasada ciągłego doskonalenia procesów


Kaizen (z jap. "kai" - zmiana, "zen" - dobry, czyli ciągłe doskonalenie) jest to filozofia wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania, którą można scharakteryzować jako:

 • metodę ciągłego doskonalenia,
 • niekończące się poszukiwanie doskonałości,
 • proces stałej poprawy jakości produktów,
 • dążenie pracowników do doskonalenia wszystkich aspektów działalności organizacji

Stosowanie filozofii kaizen koncentruje się na ciągłym doskonaleniu wyrobów, procesów zachodzących w organizacji. Jednak sama nazwa "ciągłe doskonalenie" nie oddaje w pełni sensu tego określenia. Jest to długotrwałe doskonalenie krok po kroku, każdego dnia, dokonywane przez każdego pracownika, począwszy od kadry kierowniczej a skończywszy na pracownikach szeregowych. Wymaga to włączenia procesu myślowego na każdym etapie produkcji. Ponadto jest odpowiedzią na zautomatyzowane tradycyjne podejście do produkcji masowej, które eliminuje potrzebę świadomej oceny wykonywanego zadania.

Program wdrożenia 5S
Zobacz jakie to proste!


Proces kaizen obejmuje:

 • ciągłą obserwację i poszukiwanie problemów,
 • analizę i definiowanie problemu,
 • poszukiwanie przyczyn,
 • przygotowanie rozwiązania,
 • wypróbowanie w praktyce i poszukiwanie nieprawidłowości,
 • wdrożenie i kontrola wyników,
 • standaryzację

Filozofię kaizen określa 10 zasad:

 1. Problemy stwarzają możliwości
 2. Pytaj 5 razy "Dlaczego"
 3. Bierz pomysły od wszystkich
 4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia
 5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy
 6. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić są zbędne
 7. Wybieraj proste rozwiązania - nie czekając na te idealne
 8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy
 9. Pomyłki koryguj na bieżąco
 10. Ulepszenie nie ma końca

Rola kierownictwa sprowadza się do wspomagania pracowników w procesie poszukiwania problemów i sugerowania rozwiązań. Dzięki delegowaniu uprawnień i odpowiedzialności zwiększa się stopień zaangażowania pracowników w sprawy organizacji 


Autor: Tomasz Dańda