Etapy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001


Aby rozpocząć wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością należy przeprowadzić analizę strategii przedsiębiorstwa, będącej warunkiem koniecznym do określenia przyszłego kształtu systemu oraz zasad jego funkcjonowania. Normy ISO nie narzucają sposobu działania przedsiębiorstwa, ale pokazują co powinien zawierać System Zarządzania Jakością. Metoda w jaki zostanie to przełożone w firmie na jej strategię działania zależy tylko od przedsiębiorstwa. Wdrożenie SZJ można podzielić na dwie fazy:

 • przygotowanie do wdrożenia SZJ
 • wdrożenie SZJ

Do głównych etapów fazy przygotowawczej należy zaliczyć:

 • Powołanie odpowiedniego zespołu ds. realizacji przedsięwzięcia -ok. 2 dni
 • Ustalenie jakie są wymagania odnośnie wdrażanego systemu - ok. 2 dni
 • Przeprowadzenie analizy funkcjonowania aktualnego systemu zarządzania dla firm już istniejących na rynku- 3-7 dni
 • Ustalenie różnic pomiędzy stanem faktycznym a założonymi wymaganiami systemu - ok. 3 dni
 • Identyfikacja procesów w przedsiębiorstwie - 5-7 dni


Faza przygotowawcza to najważniejsza część podczas wdrażania Systemu Jakości zgodnego z wymaganiami ISO 9001, ponieważ determinuje ona termin wdrożenia systemu oraz jego skuteczność. 

Fazie wdrożeniowej towarzyszą:

 • Opracowanie planu wdrożenia - 2 dni
 • Realizowanie działań założonych w planie oraz na bieżąco kontrolowanie zaawansowania już wykonanych działań (nie można określić precyzyjnie tego czasu ponieważ zależy on od wielu czynników, można jedynie oszacować, że dla małego przedsiębiorstwa ok. 6-10 miesięcy):
  • pierwsze szkolenie dla zarządu i kadry
  • szkolenia dla zespołu wdrożeniowego
  • szkolenia kandydatów na auditorów wewnętrznych
  • szkolenie pracowników (łącznie ok. 13 dni)
  • tworzenie dokumentacji SZJ - ok. 2-3 miesiące
  • nadzór i weryfikacja wdrożenia SZJ -minimum 3 :miesiące
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszego auditu wewnętrznego - 1-3 dni
  • szkolenie po wykryciu niezgodności - ok. 3 dni
  • przeprowadzenie działań korygujących - w zależności od wagi - ok. 1-15 dni
 • Przegląd Systemu Zarządzania Jakością - 1 dzień
 • Przygotowanie do procesu certyfikacji ( wybór jednostki certyfikacyjnej) - 2-4 dni
 • Audit certyfikujący - 1-3 dni


      Należy pamiętać że czas wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zależy od wielkości przedsiębiorstwa i średnio waha się od ok. pół roku do kilku lat. W małych i średnich przedsiębiorstwach czas wdrożenia oscyluje w przedziale od 5 do 11 miesięcy. Podczas wdrażania SZJ wg ISO 9001:2008 firma zwraca uwagę na dwa główne aspekty, a mianowicie na zysk przedsiębiorstwa i zadowolenie klienta. Tak naprawdę, to nie jednostka certyfikująca wystawia nam certyfikat jakości, a norma wymagania, które musimy spełniać, ale klient. To on stawia nam najbardziej rygorystyczne wymagania i wystawia certyfikat jakości poprzez zwiększenie zamówień wyrobu /usługi lub zwiększenie liczby reklamacji. 


Autor: Dorota Godyń