Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
icon 8 godzin (1 dzień)
icon 1353,00 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
1353,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
19 wrzesień 2024
icon
Miejsce:
Poznań, woj. wielkopolskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

icon 8 godzin (1 dzień)
icon 1353,00 zł
inne
Program szkolenia
icon
ZYM JEST MOBBING I DYSKRYMINACJA?

Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji
Istota, pojęcie i zakres mobbingu
Skala i rozmiar mobbingu
Mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych
45 cech działań mobbingowych wg Heinza Leymana
Zapobieganie dyskryminacji
Zapobieganie przypadkom molestowania seksualnego


DYSKRYMINACJA I MOBBING – UŁATWIENIA DLA PRACOWNIKÓW OD 7 WRZEŚNIA 2019

Uproszczenie definicji dyskryminacji
Plan działania dla pracodawców
Zmiany w podejściu do mobbingu
Kodeks pracy o zasadzie równego traktowania


PRZYCZYNY MOBBINGU I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY

Indywidualne uwarunkowania mobbingu:
Przyczyny zależne i niezależne od ofiary
Stres
Konflikt
Przyczyny po stronie mobbera
Przyczyny społeczno- kulturowe:
Stereotypy
Uprzedzenia społeczne


PSYCHOLOGIA MOBBINGI OFIARA I SPRAWCA MOBBINGU

Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu
Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu
Fałszywe ofiary mobbingu
Zespół kozła ofiarnego


TAKTYKI MOBBINGU

Poniżanie
Upokarzanie
Zastraszanie
Zaniżanie kompetencji
Utrudnianie wykonywania pracy
Izolacja


ZAPOBIEGANIE MOBBINGOWI JAKO OBOWIĄZEK PRACODAWCY. PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI

Asertywność
Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych
Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu
Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa
Wprowadzanie regulacji prawnych dot. mobbingu
Procedura antymobbingowa: komisja antymobbingowa
Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa


JAK USTRZEC SIĘ MOBBINGU - FEEDBACK JAKO KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA

Feedback motywacyjny – pochwała jako motywator
Feedback wzmacniający – jednominutowe interakcje
Feedback korygujący – model STAR – rozmowa dyscyplinująca jako przemyślana informacja zwrotna
Różnica między konstruktywnym feedbackiem a destruktywną krytyką – model GROW, analiza sił, analiza SWOT
Feedback coachingowy – coaching epizodyczny – jak mądrze sterować przekazywaną treści
Bank trudnych sytuacji – jak reagować na stres, emocje, opór psychiczny – jak radzić sobie z analogicznymi emocjami ze swojej strony
Unikanie błędów oceny – efekt aureoli, efekt kwaśnych winogron, zafiksowanie, projekcja, subiektywizm, prawo autorytetu, zasada wzajemności itp.


ASERTYWNA INFORMACJA ZWROTNA

NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ)
UFO - ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie
FUKO - fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania
FUO + 2K - zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt
FUKOZ - fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze
SPINKA
Model Z
SBI
Coachingowa informacja Zwrotna


BŁĘDY W INFORMACJI ZWROTNEJ – JAK SIĘ ICH USTRZEC?

Mechanizm powstawania błędów pojawiających się podczas oceny
Rola pytań stosowanych w rozmowie
Najczęstsze błędy w procesie oceniania
Profil uczestników icon
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

stacjonarna


Czas trwania:

8 godzin (1 dzień)


W cenę wliczono:

proces szkolenia,
sala szkoleniowa,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
przerwy kawowe, obiad,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem.


Zdobyta wiedza:


Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...
Telefon:
034 361 31 18
Adres e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu
FAX:
034 344 18 28
Strona internetowa: https://szkolenia-sgp.pl/