Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (WIDEOKONFERENCJA)
icon 32 godzin (4 dni)
icon 2190,00 PLN
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
icon
Cena szkolenia:
2190,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
22 - 25 sierpień 2022
icon
Miejsce:
WIDEOKONFERENCJA , woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (WIDEOKONFERENCJA)

icon 32 godzin (4 dni)
icon 2190,00 zł
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Program szkolenia
icon
I WprowadzeniePowitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników

Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu

Omówienie szkolenia

II Zintegrowany System ZarządzaniaPodstawowe aspekty i przepisy prawne,

Zasady zintegrowanego systemu zarządzania,

Podejście procesowe, myślenie oparte na ryzyku.

III Systemy Zarządzania – wymagania i interpretacja ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018Definicje i terminologia dotycząca ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Omówienie wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 wraz z przykładami praktycznymi.

IV Pojęcia dotyczące audytówPojęcia audytów,

Cele auditu,

Rodzaje auditów,

Powody przeprowadzania audytów.

V Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowaniaProwadzenie auditów,

Rodzaje prowadzonych auditów,

Wymagania wobec audytorów,

Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń,

Efektywność procesu audytowania.

VI Proces przeprowadzania audytuPrzygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),

Spotkanie otwierające,

Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia),

Spotkanie zamykające,

Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.

VII Mowa ciała audytoraKomunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VIII CYKL (PDCA) - ćwiczeniaIX. Zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, mapa procesów, udokumentowane informacje, efektywne wskaźniki procesowe.X. Nadzór i działania systemoweXI. Nowa rola Pełnomocnika Zarządu (Przedstawiciela kierownictwa) - zadania i obowiązkiXII. Narzędzie i metody zarządzania systemem jakości, techniki doskonaleniaOmówienie wybranych narządzi jakości i technik doskonalenia.

XIII. Zarządzanie grupąUmiejętności interpersonalne Pełnomocnika,

Zarządzanie grupą,

Zarządzanie czasem,

Motywowanie,

Konflikty i ich rozwiązywanie

Komunikacja i mowa ciała

Prezentacje i wystąpienia publiczne

XIV. Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do kandydatów oraz obecnych pełnomocników, audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji: Pełnomocnika ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz Audytora Wewnętrznego ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia


Czas trwania:

32 godzin (4 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu w formie wideokonferencji,
profesjonalne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie ClickMeeting do ściągnięcia w wersji elektronicznej,
certyfikat: Audytora Wewnętrznego ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (w języku polskim, angielskim, niemieckim)
certyfikat Pełnomocnika ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (w języku polskim, niemieckim)
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

Zdobycie oraz doskonalenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania, utrzymania i doskonalenia zsz, planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych,
Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,
poznanie „dobrej praktyki" w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,
możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania,
poznanie wytycznych normy ISO 19011:2018,
możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.
zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych), podejścia opartego na ryzyku i szansach.


Certyfikaty:

certyfikat: Audytora Wewnętrznego ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (w języku polskim, angielskim, niemieckim)
certyfikat Pełnomocnika ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (w języku polskim, niemieckim)

Trener icon

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
801 011 473
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com