Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
icon 24 godzin (3 dni)
icon 990,00 PLN
ISO 14001
icon
Cena szkolenia:
990,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
26 - 28 sierpień 2022
icon
Miejsce:
WIDEOKONFERENCJA , woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)

icon 24 godzin (3 dni)
icon 990,00 zł
ISO 14001
Program szkolenia
icon
I WprowadzeniePowitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,

Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu,

Omówienie szkolenia.

II System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015Definicje i terminologia dotycząca ISO 14001:2015

Omówienie wymagań systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 ( Kontekst organizacji, Przywództwo, Planowanie, Wsparcie, Działania operacyjne, Ocena efektów działalności, Doskonalenie)

III Pojęcia dotyczące audytówPojęcia audytów,

Cele auditu,

Rodzaje auditów,

Powody przeprowadzania audytów.

IV Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowaniaProwadzenie auditów,

Rodzaje prowadzonych auditów,

Wytyczne wobec audytorów,

Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń,

Efektywność procesu audytowania.

V Proces przeprowadzania audytuPrzygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),

Spotkanie otwierające,

Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia),

Spotkanie zamykające,

Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.

VI Mowa ciała audytoraKomunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.VII Cykl (PDCA)VIII Zarządzanie ryzykiem, udokumentowane informacje, efektywne wskaźniki procesowe.IX Nadzór i działania systemoweX Nowa rola Pełnomocnika Zarządu (Przedstawiciela kierownictwa) - zadania i obowiązkiXI Narzędzia, metody i techniki doskonalenia oraz rozwiązywania problemówXII. Zarządzanie grupąUmiejętności interpersonalne Pełnomocnika,

Zarządzanie grupą,

Zarządzanie czasem,

Motywowanie,

Konflikty i ich rozwiązywanie

Komunikacja i mowa ciała

Prezentacje i wystąpienia publiczne

XIII. Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Pełnomocników, Audytorów do praktykujących Pełnomocników, Audytorów a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod wdrażania, audytowania oraz utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.

Program skierowany jest do wszystkich osób posiadających status studenta, pracowników uczelni wyższych, szkół oraz absolwentów do 24 miesięcy od ukończenia studiów.

Osoby nie spełniające kryteriów powyższych mogą uczestniczyć w szkoleniu w cenie regularnej 1490 PLN.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015 oraz Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia


Czas trwania:

24 godzin (3 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu w formie wideokonferencji,
profesjonalne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie ClickMeeting do ściągnięcia w wersji elektronicznej,
certyfikat Audytora Wewnętrznego SZŚ ISO 14001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim),
certyfikat Pełnomocnika Zarządu SZŚ ISO 14001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim),
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

Zdobycie oraz doskonalenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania, utrzymania i doskonalenia szś, planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych,
poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów środowiskowych,
możliwość przećwiczenia, doskonalenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania SZŚ ISO 14001:2015,
możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy szś i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.
zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych), podejścia opartego na ryzyku i szansach.


Certyfikaty:

certyfikat Audytora Wewnętrznego SZŚ ISO 14001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim)
certyfikat Pełnomocnika Zarządu SZŚ ISO 14001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim)

Trener icon

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
801 011 473
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com