Monitorowanie i pomiar zadowolenia klienta w wytycznych PN-ISO 10004:2018
icon 16 godzin (2 dni)
icon 2029,50 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
2029,50 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
21 - 22 luty 2022
icon
Miejsce:
Kraków, woj. małopolskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o
Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem i Bezpiec...

Monitorowanie i pomiar zadowolenia klienta w wytycznych PN-ISO 10004:2018

icon 16 godzin (2 dni)
icon 2029,50 zł
inne
Program szkolenia
icon
1. Wprowadzenie2. Kluczowe elementy dotyczące zadowolenia klienta3. Zadowolenie klienta w wymaganiach ISO 90014. Terminy i definicje5. Zasady przewodnie6. Struktura ramowa monitorowania i pomiarów zadowolenia klienta7. Planowanie, projektowanie i rozwój8. Działania operacyjne9. Analiza danych dotyczących zadowolenia klienta10. Komunikowanie informacji o zadowoleniu klienta11. Monitorowanie zadowolenia klienta12. Utrzymanie i doskonalenie13. Podsumowanie
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane głównie do:
> wszystkich, którzy zarządzają organizacjami
> osób pełniących lub zamierzających pełnić role właścicieli procesów
> osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje zarządcze na różnych szczeblach organizacji
> osób pełniących lub zamierzających pełnić rolę liderów zespołów zajmujących się monitorowaniem pomiarem zadowolenia klienta
> uczestników zespołów zajmujących się lub mających wpływ na zadowolenie klienta oraz jego monitorowanie i pomiar
> osób zajmujących systemami zarządzania jakością zgodnymi z ISO 9001 i IATF 16949
> osób pełniących lub zamierzających pełnić role audytorów wewnętrznych
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Otwarte


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

> uczestnictwo w szkoleniu
> wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad, kolacja, obiad)
> bufet kawowy
> materiały szkoleniowe
> certyfikat


Zdobyta wiedza:

Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:
> Wytycznych dotyczących monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta zawartych w PN-ISO 10004:2018
> Kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i efektywnego monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
> Ról, odpowiedzialności i uprawnień uczestników procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
> Wykorzystania monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta do doskonalenia wyrobów, usług i procesów organizacji
> Doskonalenie procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą UMIELI:
> Zdefiniować kluczowe elementy procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
> Włączyć do procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta dobre praktyki zawarte w wytycznych PN-ISO 10004:2018
> Definiować role, odpowiedzialności i uprawnienia osób uczestniczących w procesie monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
> Doskonalić proces monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
> Audytować i dokonywać przeglądów procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta

Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na uświadomieniu sobie:
> Roli, odpowiedzialności i uprawnień w procesie monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta
> Znaczenia aktywnego zaangażowania uczestników zespołów i całej organizacji skuteczny i efektywny proces monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta oraz zwiększania zadowolenia klienta

Celem szkolenia jest:
> Umożliwienie wykorzystania dobrych praktyk zawartych w wytycznych PN-ISO 10004:2018 w ustanowieniu, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu skutecznego i efektywnego procesu monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta


Certyfikaty:

Certyfikat PRONOST

Trener icon

Trener PRONOST

image
Organizator szkolenia
Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o
Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem i Bezpiec...
Telefon:
+48 33 8580803
Adres e-mail: biuro@pronost.pl
Strona internetowa: http://pronost.pl