Menedżer ds. Jakości ISO 9001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
icon 16 godzin (2 dni)
icon 690,00 PLN
#zostańwdomu
ISO 9001
icon
Cena szkolenia:
690,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
18 - 19 grudzień 2021
icon
Miejsce:
WIDEOKONFERENCJA , woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

Menedżer ds. Jakości ISO 9001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)

icon 16 godzin (2 dni)
icon 690,00 zł
#zostańwdomu
ISO 9001
Program szkolenia
I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,
Omówienie szkolenia.

II System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Wymagania prawne odnoszące się do systemów,
Zrozumienie kontekstu organizacji i analizy ryzyka,
Przegląd i analiza wymagań normy ISO 9001:2015,
Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością,
Korzyści z wdrożenia i certyfikowania Systemu Zarządzania Jakością.

III Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
Auditowanie w organizacji jako narzędzie uzyskiwania informacji o funkcjonowaniu systemu,
Zasady planowania, realizacji, monitorowania i oceny skuteczności procesów w organizacji – cele jakości.

IV Narzędzia i metody zarządzania systemem jakości, techniki doskonalenia
Metodologia rozwiązywania problemów – problem solving – G8D,
FMEA,
Omówienie wybranych narzędzi jakości i technik doskonalenia – 5S, kaizen, Lean Manufacturing.

V Zarządzanie grupą

Umiejętności interpersonalne Menedżera,
Zarządzanie grupą,
Prezentacje i wystąpienia publiczne,
Zarządzanie czasem,
Motywowanie,
Konflikty i ich rozwiązywanie,
Komunikacja i mowa ciała.

VIII Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Menedżerów, do praktykujących Menedżerów, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością.

Program skierowany jest do wszystkich osób posiadających status studenta, pracowników uczelni wyższych, szkół oraz absolwentów do 24 miesięcy od ukończenia studiów.

Osoby nie spełniające kryteriów powyższych mogą uczestniczyć w szkoleniu w cenie regularnej 1090 PLN.

Uczestnicy po zdaniu egzaminu zdobywają uprawnienia Menedżera ds. Jakości ISO 9001:2015
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

- udział w szkoleniu na platformie ClickMeeting,
- profesjonalne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie ClickMeeting do ściągnięcia w wersji elektronicznej,
- certyfikat Menedżera ds. Jakości ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim),
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

- Przybliżenie wiedzy z zakresu systemu zarządzania jakością,
- Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych rozwiązań dotyczących doskonalenia sytemu jakości w organizacji,
- Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi jakościowych,
- Poznanie „dobrej praktyki" w zakresie zarządzania grupą, zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów.


Certyfikaty:

certyfikat Menedżera ds. Jakości ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim)

Trener icon

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
801 011 473
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com