ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników
icon 16 godzin (2 dni)
icon 1599,00 PLN
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
icon
Cena szkolenia:
1599,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
03 - 04 wrzesień 2024
icon
Miejsce:
Poznań, woj. wielkopolskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
MASTERE Consulting
MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom komplekso...

ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001 +ISO 22000 - kurs Auditorów i Pełnomocników

icon 16 godzin (2 dni)
icon 1599,00 zł
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
ISO 22000/HACCP
inne
Program szkolenia
icon
Dzień 1
-terminologia i pojęcia dotyczące jakości, bhp, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności
-określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
-myślenie oparte na ryzykach i szansach
-identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, planowanie zabezpieczeń
-nowe podejście procesowe
-zasady projektowania i dokumentowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania
-wymagania normy ISO 9001:2015
-wymagania normy ISO 14001:2015
-wymagania normy ISO 45001:2018
-wymagania normy ISO 22000:2018
-definiowanie polityk i celów
-praktyki wdrażania systemów i przygotowania do certyfikacji
icon
Dzień 2
-kompetencje, role i odpowiedzialności Pełnomocników Zarządu oraz Auditorów wewnętrznych
-metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg normy ISO 19011
-zarządzanie programem auditów
-zapewnienie wykonalności i skuteczności auditów
-zarządzanie ryzykiem w auditach
-formułowanie ustaleń i wniosków z auditu
-pobieranie i prezentacja dowodów auditowych
icon
Warsztaty
-programowanie auditów wewnętrznych
-planowanie auditów
-przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
-symulacja auditów
-przygotowanie raportu z auditu i prezentacja wyników
-identyfikacja niezgodności i planowanie działań korygujących
-case studies
-wymiana doświadczeń
icon
Usługi po szkoleniu
Świadczymy usługi doradcze i konsultacje w zakresie wdrażania systemów zarządzania oraz outsourcing funkcji Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. ISO.
Organizujemy szkolenia otwarte dla Auditorów i Pełnomocników ds. zintegrowanych systemów zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 45001, etc.
Prowadzimy także szkolenia zamknięte dla zorganizowanych grup pracowników klientów - ceny ustalane indywidualnie.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest dla obecnych i przyszłych Pełnomocników Zarządu, Auditorów wewnętrznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wymagań nowych norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 a także zasad projektowania, dokumentowania, wdrażania, nadzoru i auditowania Systemów Zarządzania Jakością, Ochrony Środowiska, Bhp oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

wykłady, przykłady, warsztaty


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

-poczęstunek kawowy
-materiały szkoleniowe
-wydanie certyfikatu
-wymiana doświadczeń


Zdobyta wiedza:

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań norm ISO 9001 i ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 22000, sposobów wdrożenia zmian w funkcjonującym systemie oraz przygotowania organizacji do re/certyfikacji.
Ponadto uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności planowania i wykonywania auditów wewnętrznych Zintegrowanych Systemów Zarządzania


Certyfikaty:

Uczestnicy zdobędą certyfikat Pełnomocnika Zarządu i Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 22000

Trener icon

Trener z wieloletnią praktyką przemysłową w roli Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 9001, 14001, 22000, 27001, 45001, a także auditor i trener jednostek certyfikujących

image
Organizator szkolenia
MASTERE Consulting
MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom komplekso...
Telefon:
608446746
Adres e-mail: szkolenia@iso9001.edu.pl
Strona internetowa: http://www.iso9001.edu.pl