Effective Problem Solving- Metoda 8D, Ishikava, 5Why
icon 16 godzin (2 dni)
icon 2337,00 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
2337,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
19 - 20 wrzesień 2024
icon
Miejsce:
Poznań, woj. wielkopolskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...

Effective Problem Solving- Metoda 8D, Ishikava, 5Why

icon 16 godzin (2 dni)
icon 2337,00 zł
inne
Program szkolenia
icon
1. Wprowadzenie do koncepcji Problem Solving.

2. Dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?

3. Problem Solving a cykl PDCA.

4. Istota metody 8D,poszczególne kroki w metodzie:

Wymagania klienta i jego satysfakcja – kim są nasi klienci? Jakie mają wymagania?
Punkt widzenia klienta.

5. Definiowanie problemu – skąd czerpać informacje o problemie?

Co to jest problem?
Jak skutecznie opisać problem?
Analiza jest/nie jest.
5W 2H.

6. Istota wiarygodności danych wykorzystywanych do analizy problemu:

Podstawy MSA

7. Rola pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów:

Efekt synergii pracujących zespołów. Test NASA.
Kreatywność zespołów i co na nią wpływa.
Zabójcy kreatywności.

8. Raport A3 i 8D – elementy arkuszy:

Identyfikacja problemu.
Cel – określenie stanu docelowego.
Analiza przyczynowo – skutkowa.
Określenie środków zaradczych.
Plan działań.
Sprawdzanie rezultatów i potwierdzenie wyników.
Dalsze działania – standaryzacja.

9. Raporty jako narzędzie komunikacji w organizacji.

10. Narzędzia wykorzystywane w Problem Solving:

SMART-ne definiowanie celu.
Burza mózgów – metoda generowania pomysłów.
Diagram Ishikawy.
Metoda 5 Why.
Analiza Pareto – Lorenza.
Histogram.

11. Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących.

12. PDCA – Ćwiczenie nie da się „nie istnieje”.

13. Zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom.

14. Warsztat

15. Podsumowanie
Profil uczestników icon
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

stacjonarna


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

proces szkolenia,
sala szkoleniowa,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
przerwy kawowe, obiad,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem.


Zdobyta wiedza:

Poznanie uniwersalnych i praktycznych narzędzi, metod jakościowych stosowanych podczas rozwiązywania problemów.
Ponadto, dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, że reklamacje są bezcennym źródłem informacji dla organizacji. Zrozumieją wagę poprawnego zdefiniowania problemu jako wstępu do dalszej jego analizy.


Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...
Telefon:
034 361 31 18
Adres e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu
FAX:
034 344 18 28
Strona internetowa: https://szkolenia-sgp.pl/