Effective Problem Solving- Metoda 8D, Ishikava, 5Why
icon 16 godzin (2 dni)
icon 1722,00 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
1722,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
13 - 14 marzec 2023
icon
Miejsce:
online, woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...

Effective Problem Solving- Metoda 8D, Ishikava, 5Why

icon 16 godzin (2 dni)
icon 1722,00 zł
inne
Program szkolenia
icon
1. Wprowadzenie:
• Definicja problemu
• 5W2H
• Myślenie lateralne
• Metoda dedukcyjna i indukcyjna
2. Metodologia rozwiązywania problemów 8D
• Istota metody 8D
• D0 – Przygotowanie do procesu 8D
• D1 – Powołanie zespołu 8D
• D2 – Opis problem
• D3 – Działania natychmiastowe
• D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej
Metoda 5 WHY
Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy
Burza Mózgów
Diagram Pareto
• D5 – Planowane działania naprawcze
• D6 – Wdrożone działania naprawcze
Plan-Do-Check-Act
• D7 – Zabezpieczenie przed ponownym wystąpieniem problemu
• D8 – Podziękowania i uznania dla zespołu 8D
3. Przykłady praktycznego zastosowania metod i narzędzi
4. Podsumowanie szkolenia
Profil uczestników icon
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

online


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

W cenę szkolenia online wliczone są:
realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS
proces szkolenia
wszelkie koszty związane z trenerem
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu


Zdobyta wiedza:

Poznanie uniwersalnych i praktycznych narzędzi, metod jakościowych stosowanych podczas rozwiązywania problemów.
Ponadto, dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, że reklamacje są bezcennym źródłem informacji dla organizacji. Zrozumieją wagę poprawnego zdefiniowania problemu jako wstępu do dalszej jego analizy.


Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...
Telefon:
034 361 31 18
Adres e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu
FAX:
034 344 18 28
Strona internetowa: https://szkolenia-sgp.pl/