E-doręczenia
icon 8 godzin (1 dzień)
icon 1095,00 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
1095,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
20 wrzesień 2024
icon
Miejsce:
online, woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...

E-doręczenia

icon 8 godzin (1 dzień)
icon 1095,00 zł
inne
Program szkolenia
icon
1. Założenia ustawy o doręczeniach elektronicznych.
2. Definicje ustawowe:

podmiot publiczny,
kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
operator wyznaczony,
baza adresów elektronicznych (BAE),
publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE),
publiczna usługa hybrydowa (PUH).

3. Adres do doręczeń elektronicznych – definicja, znaczenie, zastosowanie:

Wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń.

4.Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych (BAE).
5.Administrator skrzynki doręczeń; zarządzanie skrzynką doręczeń.
6.Skutki prawne wpisu do bazy adresów elektronicznych (BAE).
7.Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie.
8.Przesłanki doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.
9.Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego:

Wszczęcie postępowania administracyjnego – z urzędu, na żądanie strony,
Zasada pisemności postępowania - zmiany; załatwianie spraw z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie lub usług online,
Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym,
Terminy załatwiania spraw,
Doręczanie decyzji administracyjnych.

10. Terminy, od których mają obowiązek stosować ustawę o doręczeniach elektronicznych organy administracji publicznej, proces wdrażania przepisów w życie po 01.07.2022.
Profil uczestników icon
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

online


Czas trwania:

8 godzin (1 dzień)


W cenę wliczono:

realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
proces szkolenia,
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
wszelkie koszty związane z trenerem,
imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.


Zdobyta wiedza:


Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...
Telefon:
034 361 31 18
Adres e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu
FAX:
034 344 18 28
Strona internetowa: https://szkolenia-sgp.pl/