Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2)
icon 40 godzin (5 dni)
icon 3629,00 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
3629,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
11 - 15 grudzień 2023
icon
Miejsce:
Gdynia, woj. pomorskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TÜV Rheinland Polska
TÜV Rheinland Polska jest czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie. W ramach Akadem...

Badania magnetyczno-proszkowe MT (1+2)

icon 40 godzin (5 dni)
icon 3629,00 zł
inne
Program szkolenia
icon
Wiedza teoretyczna:
Zasady kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących wg EN ISO 9712
Podstawy fizyczne metody
Charakterystyka sprzętu do badań
Obsługa aparatury badawczej
Techniki oraz etapy badania magnetyczno-proszkowego
Możliwości i ograniczenia w stosunku do innych metod
Charakterystyka obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności (wyroby przerabiane plastycznie, odkuwki, złącza spawane, odlewy, rury)
Oświetlenie i warunki obserwacji
Wykrywanie i obserwacja wskazań
Kontrola natężenia pola magnetycznego i sposoby rozmagnesowania obiektów
Własności środków badawczych
Normy związane z obiektami badań oraz techniką badań i kontrolą wyposażenia
Zawartość i zasady redagowania instrukcji badania
Aspekty bezpieczeństwa badania
Dyrektywa 2014/68/UE

Umiejętności praktyczne:
Dobór techniki badania oraz sposobu magnesowania
Kontrola przydatności środków badawczych,
Kontrola warunków obserwacji wskazań oraz natężenia pola magnetycznego
Przeprowadzenie badania w odpowiedniej kolejności
Protokołowanie i ocena wskazań
Praca z normami oraz redagowanie instrukcji badania

Normy związane:
EN ISO 9712, EN 1330-7, EN ISO 9934-1, EN ISO 9934-2, EN ISO 9943-3, EN ISO 3059, EN ISO 17635, EN ISO 17638, EN ISO 23278, EN ISO 10228-1, EN 1369, EN 13445-5
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do osób pragnących poszerzyć kwalifikacje o 2. stopień i posiadać certyfikat kompetencji w metodzie magnetyczno-proszkowej, zgodnie z normą EN ISO 9712. Profil grupy stanowią między innymi pracownicy działów kontroli jakości, firm usługowych NDT, personel nadzoru inwestycyjnego i technologicznego.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

wykłady i zajęcia praktyczne


Czas trwania:

40 godzin (5 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu
wyżywienie (całodzienny serwis kawowy, dwudaniowy obiad, podwieczorek w formie bułki)
niezbędne materiały szkoleniowe i piśmiennicze

W cenie nie uwzględniono opłaty za egzamin w wysokości 1750 zł netto.


Zdobyta wiedza:


Certyfikaty:

Uczestnicy po odbytym szkoleniu otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu wystawiane przez uznaną jednostkę szkoleniową TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., którego pozytywny wynik upoważnia do przystępowania do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego następnego dnia po zakończeniu szkolenia przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Trener icon

Trenerzy TÜV Rheinland Group

image
Organizator szkolenia
TÜV Rheinland Polska
TÜV Rheinland Polska jest czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie. W ramach Akadem...
Telefon:
32 271 64 89
Adres e-mail: akademia@pl.tuv.com
Strona internetowa: https://www.akademia.tuv.pl