Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR328)
icon 34 godzin (5 dni)
icon 4907,70 PLN
ISO 9001
icon
Cena szkolenia:
4907,70 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
21 - 25 październik 2024
icon
Miejsce:
Online, woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (Akredytacja CQIIRCA PR328)

icon 34 godzin (5 dni)
icon 4907,70 zł
ISO 9001
Program szkolenia
icon
Dzień 1
Powitanie i przedstawienie uczestników
Korzyści wynikające z kursu
Cele i struktura kursu
Audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony
Proces audytu
Cele, zakres i kryteria audytu
Zasoby w audycie
Role i zakres odpowiedzialności; poufność
Metody audytowania
Etap 1 audytu
Etap 2 audytu
Plan audytu
Dokumenty robocze
Spotkanie otwierające
Dowody w audycie
Skuteczna komunikacja
Ustalenia audytu
Spotkania audytowe
Spotkanie zamykające
Raport z audytu
Działania poaudytowe
icon
Dzień 2
Cel i korzyści biznesowe SZJ
Terminologia
Cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act)
Procesy i kontekst SZJ
Rola audytora
Dokumentacja SZJ
Rozpoczęcie audytu
Przegląd dokumentacji
Plan audytu
Dokumenty robocze
Spotkanie otwierające
Obserwowanie
Audytowanie najwyższego kierownictwa
icon
Dzień 3
Egzamin wzorcowy: Przegląd części 1 i 2
Audytowanie kontekstu organizacji
Audytowanie: „Planowanie spełniania wymagań”
Audytowanie „Ustalanie wymagań”
Znaczenie mowy ciała
Ścieżki audytowe
Pytania i dowody
Audytowanie wybranych procesów SZJ
icon
Dzień 4
Egzamin wzorcowy: Przegląd części 3
Audytowanie wybranych procesów SZJ
Niezgodności
Spotkanie zamykające
Raport z audytu
Działania poaudytowe
Egzamin wzorcowy: Przegląd części 4
icon
Dzień 5
Złożenie prac domowych – Raportu z audytu
Pytania końcowe
Ocena
Wprowadzenie do egzaminu
Egzamin pisemny
Refleksje i informacja zwrotna
Profil uczestników icon
Szkolenie jest dla tych, którzy chcieliby audytować Systemy Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015.

- Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością, aby zwiększyć umiejętności zarządzania zespołem auditorów, zaktualizować wiedzę o systemach i o podejściu jednostek certyfikujących do procesu auditowania
- Auditorzy wewnętrzni, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności auditorskie i uzyskać informacje o nowych metodach zarządzania i auditowania
- Auditorzy, którzy prowadzą audity drugiej strony w swoim łańcuchu dostawców, chcący udoskonalić swoje umiejętności współpracy z dostawcami
- Auditorzy zewnętrzni pracujący dla jednostek, które certyfikują organizacje
- Konsultanci, którzy pomagają we wdrażaniu systemów zarządzania jakością w organizacjach
- Osoby chcące inwestować w swój rozwój oraz współpracować z jednostkami certyfikującymi
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Stosując podejście krok po kroku, zostaniesz poprowadzony przez cały proces auditu, od rozpoczęcia do działań następczych. W ciągu 5 dni zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia i przep


Czas trwania:

34 godzin (5 dni)


W cenę wliczono:

- materiały szkoleniowe
- certyfikat (CQI/IRCA)
- przerwy kawowe i lunch


Zdobyta wiedza:

To szkolenie pomoże Ci w:

- Identyfikowaniu celów i korzyści audytu SZJ wg ISO 9001:2015
Interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015 w odniesieniu do auditu,
- Planowaniu, prowadzeniu auditu i działań poauditowych, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną
- Zrozumieniu koncepcji “myślenia w kategoriach ryzyka”, przywództwa i podejścia procesowego
- Poznaniu najnowszych technik auditowania i umiejętnego ich wykorzystania
- Budowaniu zaufania stron zainteresowanych poprzez zarządzanie procesami wg najnowszych wymagań
- Zrozumieniu wymagań certyfikacji BSI
- Poznaniu wymagań dla szkoleń akredytowanych przez IRCA
- Zrozumieniu roli Audytora w planowaniu, przeprowadzaniu, raportowaniu audytu i prowadzeniu działań poaudytowych zgodnie z normą ISO 19011 (oraz tam gdzie ma to zastosowanie z normą ISO 17021)


Certyfikaty:

Certyfikat (CQI/IRCA)

image
Organizator szkolenia
BSI Group Polska Sp. z o.o.
BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500 osób roczn...

Inne szkolenia tego organizatora

Left
Right