Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym.
icon 8 godzin (1 dzień)
icon 246,00 PLN
ISO 17025
icon
Cena szkolenia:
246,00 PLN brutto
przybliżona cena za uczestnika, prosimy o kontakt
icon
Termin szkolenia:
icon
Miejsce:
Dowolne wybrane miejsce
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
Lab ISO Consulting
Konsultacje | Szkolenia | Wdrożenia | Audyty zewnętrzne | Kursy ISO Online

Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym.

icon 8 godzin (1 dzień)
icon 246,00 zł
ISO 17025
Program szkolenia
icon
1. Czym jest audit wewnętrzny ?
2. Auditowanie systemów zarządzania:
a) Kryteria auditu.
b) Programy auditów wewnętrznych.
c) Sposoby przeprowadzania auditów wewnętrznych.
d) Realizacja auditu wewnętrznego (spotkanie otwierające, zbieranie dowodów, spotkanie zespołu i podsumowanie ustaleń, spotkanie zamykające, raport z auditu, działania poauditowe – ocena dowodów działań i ocena ich skuteczności).
e) Formułowanie pytań auditowych.
f) Formułowanie i dokumentowanie niezgodności.
g) Aspekt relacji interpersonalnych w procesie auditu.
3. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 dotyczące auditów wewnętrznych.
4. Proces auditu wewnętrznego w kontekście PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
5. Ćwiczenia praktyczne.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do:

1. Auditorów i kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach badawczych pracujących w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.
2. Studentów/doktorantów, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć dodatkowe kompetencje pożądane przez pracodawców.
3. Innych osób zainteresowanych tematyką auditowania systemów zarządzania w laboratoriach badawczych.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Krótki wykład wprowadzający oraz w przeważającej części ćwiczenia praktyczne wykonywane przez uczestników.


Czas trwania:

8 godzin (1 dzień)


W cenę wliczono:

Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.


Zdobyta wiedza:

Szkolenie zawiera wskazówki i informacje dotyczące najważniejszych aspektów z normy PN-EN ISO/IEC 17025, ważnych z punktu widzenia audytów wewnętrznych, co pozwoli na właściwe przygotowanie się audytorów do ich przeprowadzania w Państwa laboratorium.


Certyfikaty:

Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia ukończenia kursu „Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym i wzorcującym”.

Trener icon

Kierownik ds. Jakości w akredytowanym laboratorium naukowo-badawczym. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB, audytor wewnętrzny i zewnętrzny. Konsultant w zakresie wdrożeń Systemów Zarządzania w laboratoriach, doświadczony trener (ponad 1000 godzin na sali szkoleniowej).

image
Organizator szkolenia
Lab ISO Consulting
Konsultacje | Szkolenia | Wdrożenia | Audyty zewnętrzne | Kursy ISO Online