Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA

więcej szkoleń organizatora

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA powstało w 2010 roku. W ciągu ostatnich lat czasu poznaliśmy tysiące uczestników szkoleń, setki firm i wielu przyjaciół, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Jesteśmy nowoczesną firmą...

Więcej informacji

WARSZTATY: Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (2 dni)

Cena

4000,00 PLN (brutto)

PLN netto dla grupy 1-2 osoby. Cena dla większych grup: odwiedź stronę internetową firmy BNT SIGMA

Miejsce

siedziba klienta

Program szkolenia

Celem warsztatów jest omówienie wymagań wprowadzanych przez normę ISO/IEC 17025:2018-02 oraz ocena wpływu tych wymagań na dane laboratorium. Jednym z elementów szkolenia jest przedstawienie nowych wymagań standardu, kluczowym elementem szkolenia jest jednak odniesienie poszczególnych wymagań standardu do procesów i rozwiązań zastosowanych obecnie w danym laboratorium
- zidentyfikowanie ewentualnych braków, szans na uproszczenie obecnego system, zbudowanie listy akcji do wdrożenia.

Po zakończonych warsztatach uczestnicy otrzymają wynik przeprowadzonej wspólnie analizy silnych i słabych stron, szans
i zagrożeń - dokument elektroniczny z działaniami zidentyfikowanymi do wdrożenia w laboratorium.


PROGRAM RAMOWY WARSZTATÓW (2 DNI)

1. Zasady ISO 9001 wprowadzone do normy ISO/IEC 17025:2018
• Pojęcia i terminy - wymagania, zalecenia, dopuszczenia, możliwości
• Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością
• Zarządzanie ryzykiem

2. Wymagania ogólne: bezstronność i poufność

3. Wymogi strukturalne

4. Wymagania dotyczące zasobów
• Personel
• Warunki lokalowe i środowiskowe
• Wyposażenie
• Spójność pomiarowa
• Zewnętrzni dostawcy produktów i usług

5. Wymagania procesowe
• Przegląd zapytań, ofert i umów
• Wybór, weryfikacja i walidacja metod
• Pobieranie próbek
• Postępowanie z obiektami do badań lub wzorcowań
• Zapisy techniczne
• Szacowanie niepewności pomiaru
• Zapewnienie jakości wyników
• Przedstawianie wyników
• Skargi
• Nadzorowanie pracy niezgodnej z wymaganiami
• Nadzorowanie danych - zarządzanie informacjami

6. Wymagania dotyczące zarządzania
• Opcja A
• Opcja B
• Dokumentacja systemu zarządzania (Opcja A)
• Nadzór nad dokumentami systemu zarządzania (Opcja A)
• Nadzór nad zapisami (Opcja A)
• Działania mające na celu określenie ryzyka i możliwości (Opcja A)
• Doskonalenie (Opcja A)
• Działania korygujące (Opcja A)
• Audity wewnętrzne (Opcja A)
• Przeglądy zarządzania (Opcja A)

Trener

Trener BNT SIGMA

Profil uczestników
Szkolenie jest w szczególności adresowane do pracowników laboratoriów zaangażowanych w przegląd wymagań znowelizowanej normy ISO 17025 i ich wdrożenie w systemie zarządzania jakością swojego laboratorium.

Szkolenie jest oferowane również w formie szkolenia otwartego i webinarium, natomiast ze względu na charakter szkolenia, najbardziej polecaną formą są warsztaty organizowane na miejscu w siedzibie danego laboratorium.

W szkoleniu powinny wziąć udział osoby dobrze znające sposób pracy oraz poziom realizacji w laboratorium wymagań dotychczasowej wersji normy ISO 17025. Wśród wszystkich uczestników zalecana jest minimum podstawowa znajomość wymagań drugiej edycji standardu ISO 17025; optymalnie, jeśli uczestnik warsztatów miał już okazję zapoznać się z wymaganiami trzeciej edycji standardu (ISO/IEC 17025:2018-02).

Forma szkolenia
Warsztaty na miejscu w laboratorium

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Materiały drukowane dla uczestników, zaświdczenia uczestnictwa w szkoelniu, dojazd trenera do laboratorium, nocleg trenera.

Zdobyta wiedza
Po zakończonych warsztatach uczestnicy otrzymają dodatkowo wynik przeprowadzonej wspólnie analizy silnych i słabych stron, szans i zagrożeń - dokument elektroniczny z działaniami zidentyfikowanymi do wdrożenia w laboratorium.

Certyfikaty
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.