Centrum QUALITY

więcej szkoleń organizatora

Wdrażamy Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemy Zarządzania dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego wg ISO/TS 16949:2009 wraz z narzędziami jakościowymi (FMEA, PPAP, APQP, 8D, SPC), Systemy Zarządzania...

Więcej informacji

AKREDYTOWANY kurs Auditor wewnętrzny / Pełnomocnik ZSZ wg ISO 9001, 14001, 45001, PN/OHSAS 18001

Cena

2500,00 PLN (brutto)

Cena minimalna (za 2 dni szkolenia), zależna od zakresu szkolenia, ilości dni, liczby uczestników i lokalizacji klienta.

Miejsce

siedziba klienta

Program szkolenia

I. DZIEŃ:
1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.
a. Znaczenie jakości
b. Geneza ISO
c. Przęgląd norm systemowych z serii ISO
d. Rodzina norm ISO 9000
e. Systemy Zarządzania Jakością
2. ETAPY WDRAŻANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA.
a. wady i korzyści Systemu Zarządzania Jakością
b. najczęstsze problemy przy wdrażaniu i recertyfikacji Systemu
c. Powołanie pełnomocnika ds. ZSZ i szkolenia przygotowawcze
d. Ustanowienie polityki i celów jakości
e. Dokumentowanie systemu
f. Prace wdrożeniowe
g. Wybór i szkolenie audytorów wewnętrznych
h. Audyt wewnętrzny
i. Przegląd zarządzania
ij. Audyt zewnętrzny
3. ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.
a. Orientacja na klienta
b. Przywództwo
c. Zaangażowanie ludzi
d. Podejście procesowe
e. Ciągłe doskonalenie (cykl PDCA)
f. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
g. Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami
4. INTERPRETACJA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2015.
a. analiza porównawcza ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015
b. Kontekst organizacji
c. Przywództwo
d. Planowanie
e. Wsparcie
f. Funkcjonowanie
g. Ocena funkcjonowania
h. Doskonalenie

II. DZIEŃ:
1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO.
a. Norma ISO 14001
b. Powiązania i integracja z innymi systemami zarządzania
c. Obowiązujące Dyrektywy i Ustawy
d. Wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego
2. PRZEGLĄD WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 14001:2015.
a. analiza porównawcza ISO 14001:2004 i ISO 14001:2015
b. Polityka środowiskowa
c. Planowanie
d. Wdrażanie i funkcjonowanie
e. Sprawdzanie i działania korygujące
f. Przegląd zarządzania
3. WPROWADZENIE DO BHP:
a. Zagrożenia i ryzyka BHP
b. Cele, zadania i programy BHP
c. Aspekty prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
d. Omówienie różnic pomiędzy PN/OHSAS 18001 i ISO 45001.
4. PRZEGLĄD WYMAGAŃ NORMY PN/OHSAS 18001 i ISO 45001:
a. Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
b. Zaangażowanie kierownictwa oraz polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
c. Planowanie
d. Wdrażanie i funkcjonowanie
e. Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze
f. Przegląd zarządania
g. Ciągłe doskonalenie

III. DZIEŃ:
1. DEFINICJA AUDYTU.
a. rodzaje audytów
b. korzyści z przeprowadzania audytów
c. cechy audytu wewnętrznego
2. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.
a. Inicjowanie auditu
b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów
c. Przygotowanie do działań auditowych
d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
f. Zakończenie auditu
g. Przeprowadzenie działań poauditowych
3. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA.
a. skuteczne prowadzenie rozmów
b. umiejętne sporządzanie notatek
c. poprawne zbieranie dowodów audytowych
4. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO.
a. Zakres obowiązków
b. Rola audytora w procesie ciągłego doskonalenia
c. Trudności w przeprowadzaniu audytów
d. Cechy rasowego audytora
5. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WG ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i PN/OHSAS 18001.

Trener

Czynni auditorzy IRCA, doświadczeni konsultanci z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem i higieną pracy.

Więcej informacji na naszej stronie www (patrz logo) lub tel. 601 084 601

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 lub PN/OHSAS 18001, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 lub PN/OHSAS 18001.

Forma szkolenia
wykład, ćwiczenia, dyskusja, konsultacje - program i czas trwania (2-3 dni) szkolenia do uzgodnienia

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
Dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia (certyfikaty Audytora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. ZSZ wg ISO 9001, 14001, 45001 lub PN/OHSAS 18001), materiały szkoleniowe.

Zdobyta wiedza
• Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 lub PN/OHSAS 18001
• Omówienie różnić w normach ISO 9001:2008, ISO 9001:2015
• Omówienie różnić w normach ISO 14001:2004 i ISO 14001:2015
• Omówienie różnić w normach ISO 45001:2018 i PN/OHSAS 18001
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 lub PN/OHSAS 18001
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2012
• Przygotowanie przyszłych Auditorów wewnętrznych do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji

Certyfikaty
Certyfikat Auditora wewnętrznego / Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, 14001, 45001 lub PN/OHSAS 18001 w języku polskim lub angielskim.

Szkolenie akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą.
Istnieje także możliwość wystawienia certyfikatu przez międzynarodową jednostkę certyfikującą.