QUALLAB

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą zajmującą się zagadnieniami z zakresu Systemów Zarządzania Jakością opartych na międzynarodowych normach ISO. Specjalizujemy się szczególnie w Systemach Zarządzania Jakością wg norm...

Więcej informacji

System zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000

Cena

250,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

Wymagania normy 22000:2018 w tym:
Zakres normy
Kontekst organizacji
Przywództwo
Planowanie
Wsparcie
Działania operacyjne
Ocena efektów działania
Doskonalenie
Elementy HACCP

Profil uczestników
Dla pracowników Organizacji należących do łańcucha żywnościowego; Osób, które chcą zapoznać się z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2018; studentów technologii żywności, biotechnologii, chemii.

Czas trwania
10 godzin

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe, certyfikat. Promocyjna cena 250 zł dla klientów, którzy w zamówieniu podadzą hasło "Centrum Jakości" w polu UWAGI przy składaniu zamówienia na naszej stronie internetowej. W polu UWAGI można również podać dane do faktury.

Zdobyta wiedza
Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-EN ISO 22000:2018. Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują imienny Certyfikat ukończenia kursu „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy PN-EN ISO 22000:2018” na podstawie, którego potwierdza się znajomość normy oraz kompetencje do samodzielnego tworzenia dokumentacji systemowej.

Certyfikaty
Imienny Certyfikat ukończenia kursu