QUALLAB

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą zajmującą się zagadnieniami z zakresu Systemów Zarządzania Jakością opartych na międzynarodowych normach ISO. Specjalizujemy się szczególnie w Systemach Zarządzania Jakością wg norm...

Więcej informacji

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001

Cena

290,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

Omówienie zasad działania systemu zarządzania środowiskowego oraz korzyści z jego wprowadzenia
Terminologia
Interpretacja normy PN-EN ISO 14001
Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego
Audit Systemu Zarządzania:

Omówienie i podział auditów
Kryteria auditu
Wymagania stawiane auditorom
Proces auditu
Przygotowanie do auditu
Plan auditu
Spotkanie otwierające
Formułowanie pytań, dokumentowanie dowodów – ćwiczenia praktyczne
Formułowanie niezgodności, spostrzeżeń – ćwiczenia praktyczne
Spotkanie zamykające
Raport z auditu

Profil uczestników
Osoby, które chcą zapoznać się z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001 oraz nabyć umiejętność przeprowadzania auditów w organizacji na zgodność z normą odniesienia.

Czas trwania
10 godzin

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe, imienny certyfikat potwierdzający odbycie kursu (po zaliczeniu egzaminu). Promocyjna cena 290 zł dla klientów, którzy podadzą w zamówieniu hasło "Centrum Jakości".

Zdobyta wiedza
Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-EN ISO 14001 i zasad auditowania. Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują imienny Certyfikat ukończenia kursu „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001” na podstawie którego potwierdza się znajomość normy oraz kompetencje do samodzielnego przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych.

Certyfikaty
Imienny Certyfikat Auditora ISO 14001