QUALLAB

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą zajmującą się zagadnieniami z zakresu Systemów Zarządzania Jakością opartych na międzynarodowych normach ISO. Specjalizujemy się szczególnie w Systemach Zarządzania Jakością wg norm...

Więcej informacji

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000

Cena

290,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

Wymagania normy 22000:2018 z zakresu:
Zakres normy
Kontekst organizacji
Przywództwo
Planowanie
Wsparcie
Działania operacyjne
Ocena efektów działania
Doskonalenie
Elementy HACCP
Audit:
Omówienie i podział auditów
Kryteria auditu
Wymagania stawiane auditorom
Proces auditu
Przygotowanie do auditu
Plan auditu
Spotkanie otwierające
Spotkanie zamykające
Raport z auditu

Profil uczestników
Dla pracowników Organizacji należących do łańcucha żywnościowego; Osób, które chcą zapoznać się z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2018 oraz nabyć umiejętność przeprowadzania auditów w organizacji na zgodność z normą odniesienia; studentów technologii żywności, biotechnologii, chemii.

Czas trwania
20 godzin

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe, certyfikat. Promocyjna cena 290 zł dla klientów, którzy w zamówieniu podadzą hasło "Centrum Jakości" w polu UWAGI przy składaniu zamówienia na naszej stronie internetowej. W polu UWAGI można również podać dane do faktury.


Zdobyta wiedza
Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-EN ISO 22000:2018 i zasad auditowania. Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują imienny Certyfikat ukończenia kursu „Auditor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa żywności wg PN-EN ISO 22000:2018” na podstawie, którego potwierdza się znajomość normy oraz kompetencje do samodzielnego przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych w organizacjach łańcucha żywnościowego.

Certyfikaty
Imienny Certyfikat Auditora ISO 22000.