BSI Group Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500...

Więcej informacji

Wdrożenie zmian normy ISO 9001:2015

Cena

1476,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

14 - 15 maj 2019

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Szkolenie ma na celu:
- pomóc w zrozumieniu zaktualizowanej normy ISO 9001:2015 z perspektywy skutecznego wdrożenia SZJ
- zrozumienie różnic jakie występują między wersją z roku 2008 a zaktualizowaną wersją normy

- Szkolenie umożliwi zrozumienie głównych zmian jakie zaszły w normie, jednocześnie wskazując te zmiany w obecnym SZJ dając tym samym szansę stworzenia planu, wg. którego będzie można wdrożyć te zmiany
- Kurs umożliwia również przećwiczenie narzędzi, które są użyteczne w procesie planowania oraz wdrażaniu zmian
- zapoznanie się w jaki sposób można wykorzystać analizę luk aby dokonać przeglądu obecnego systemu

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób, które są zaangażowane w proces planowania, wdrażania i nadzorowania systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015

Uwaga: aby móc wziąć udział w szkoleniu należy uprzednio uczestniczyć w szkoleniu "Wymagania normy ISO 9001:2015"

Forma szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów z elementami warsztatów oraz ćwiczeń

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i poczęstunek

Zdobyta wiedza
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
- właściwie interpretować wymagania normy ISO 9001:2015
- nauczyć się planować oraz prowadzić działania, które odnoszą się do ryzyka oraz szans
- zaprojektować zakres udokumentowanej informacji w SZJ
- zaprojektować oraz wprowadzić narzędzia komunikacji i budowania świadomości jakościowej a także realizować politykę jakości przyjętą w organizacji
- wdrożyć system, który pozwoli reagować w sposób optymalny na zmiany rynku oraz wymagania jakie mają Klienci

Certyfikaty
Uczestnik szkolenia otrzymuje Certyfikat uczestnictwa w kursie "Wdrożenie zmian normy ISO 9001:2015"