SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla...

Więcej informacji

VDA 16 OCENA POWIERZCHNI DEKORACYJNYCH

Cena

1217,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

15 listopad 2019

Miejsce

Poznań, woj. wielkopolskie

Program szkolenia

Moduł A – wymagania dotyczące metod kontroli części, organizacji stanowiska kontrolnego i dokumentacji
Omówienie sposobów i zasad dokonywania czynności kontrolnych w odniesieniu np. do odległości, nachylenia, czasu
Ustawienie i wyposażenie stanowiska kontrolnego - np. komora świetlna, podstawki, ustawienie części, rodzaj, natężenie, równomierność oświetlenia, barwy światła (światło sztuczne, światło dzienne) etc.
Rodzaje sprawdzianów kontrolnych np. sprawdzian kropkowy
Zarządzanie wzorcami granicznymi
Wizualizacje. Strefy ABC
Instrukcje pracy i kontroli
Sposób znaczenia wad, narzędzia pomocnicze
Określenie kierunku kontroli
Zasady opuszczenia stanowiska przed przerwą, na zmianie zmian, po zakończeniu pracy
Dokumentacja jakościowa – diagram przebiegu procesu, przepływ materiału
Karty zbiorcze wad, diagram Pareto
Sporządzanie planów działań
Matryca kompetencji/ zastępowalności
Wymagania dla personelu, badania medycyny pracy
Dobór ochrony osobistej np. rękawiczki
Warsztaty dla personelu
Komunikacja z klientem – m.in. zatwierdzenie wzorców granicznych
Moduł B – omówienie zdefiniowanych cech wg załącznika do podręcznika VDA 16 (dopuszczalna ilość i wielkość wad w poszczególnych strefach)

Warsztaty:
Case studies
Określanie stref A, B, C
Tworzenie matrycy kompetencji/ zastępowalności

Forma szkolenia
wykłady+warsztaty

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
proces szkolenia,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
ankieta ewaluacyjna,
imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje,
przerwy kawowe, lunch,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Zdobyta wiedza
I. Podniesienie poziomu wiedzy na temat szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia warunków na stanowisku kontrolnym
II. Zdobycie informacji dotyczących stosowania metod i narzędzi przeprowadzania kontroli wizualnej
III. Osiągnięcie poziomu zaawansowania pozwalającego na przekazanie wiedzy pracownikom w organizacji np.: przy przygotowaniu stanowisk, czy szkoleniu pracowników produkcyjnych
IV. Zwiększenie motywacji do poszerzenia wiedzy zdobytej podczas szkolenia

Certyfikaty
Imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje.