Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Podejście odnoszące się do ryzyka i szans zgodne z wymaganiami ISO 9001:2015

Cena

553,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

26 marzec 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie ryzyka i szans

3. Podejście odnoszące się do ryzyka i szans jako determinanta skuteczności Systemu Zarządzania Jakością

4. Określenie kontekstu organizacji – podstawa do analizy zagrożeń i możliwości

5. Metody spełnienia wymagań w zakresie ryzyka i szans
a) Zagrożenia w poszczególnych procesach i ich analiza
b) Analiza SWOT
c) Szacowanie ryzyka jako pierwszy z etapów procesu zarządzania ryzykiem

6. Definiowanie działań odnoszących się do ryzyka i szans w zakresie poszczególnych metodyk

7. Uwzględnienie działań wynikających z określonego ryzyka i szans w Systemie Zarządzania Jakością

8. Monitorowanie i aktualizacje informacji o ryzyku i szansach

9. Ćwiczenia praktyczne

10. Dyskusja, podsumowanie

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Osoby pełniące obecnie obowiązki Managerów (Pełnomocników) ds. Systemów Zarządzania Jakością stojące przed wyzwaniem dostosowania systemu do wymagań nowego wydania normy
ISO 9001:2015. Osoby oddelegowane do obowiązków związanych z planowaniem
i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015.
Wszyscy zainteresowani tematyką zarządzania ryzykiem w odniesieniu do jakości
w ramach procesów określonych w Systemie Zarządzania Jakością oraz całego systemu.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
450,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(553,50 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
2. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
3. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Zapewnienie odpowiedniej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia do wdrożenia w swoich firmach podejścia odnoszącego się do ryzyka
i szans a tym samym do zapewnienia zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami
ISO 9001:2015. Szczegółowa analiza wymagań dotyczących ryzyka i szans oraz przedstawienie możliwych, praktycznych rozwiązań w celu ich spełnienia.
Zapewnienie możliwości dostosowania funkcjonujących systemów zarządzania jakością do wymagań nowego wydania normy ISO 9001 z 2015r.


Certyfikaty
Wszyscy uczestnicy otrzymują imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.