TUV SUD Polska

więcej szkoleń organizatora

TUV SUD Polska działa na rynku od 1998 roku i należy do koncernu TÜV SÜD AG. TÜV SÜD AG jednoczy pod wspólnym dachem kompetencje, doświadczenie i usługi ponad 14000 pracowników, w około 500 oddziałach, w ponad 60 krajach na świecie.

Więcej informacji

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Cena

1413,27 PLN (brutto)

Termin szkolenia

20 - 22 listopad 2019

Miejsce

Chorzów, woj. śląskie

Program szkolenia

wprowadzenie do jakości;
zmiany w normie ISO 9001;
omówienie wymagań normy ISO 9001:2015:
kontekst organizacji,
przywództwo,
planowanie,
wsparcie,
działania operacyjne,
ocena efektów działalności,
doskonalenie.
certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015;
podejście systemowe;
dokumentacja systemowa - nadzór, zarządzanie, identyfikacja;
program auditów wewnętrznych;
ocena przyczyn niezgodności i definiowanie działań doskonalących.

Trener

Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Profil uczestników
Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji pełnomocnika, dyrektorzy, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Forma szkolenia
Szkolenia ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy.

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Zdobyta wiedza
Zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji pełnomocnika - osoby zarządzającej i doskonalącej system zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Certyfikaty
Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Pełnomocnik SZJ ISO 9001:2015” wydany przez TÜV SÜD Polska.