TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Cena

1690,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

16 - 18 grudzień 2020

Miejsce

WROCŁAW, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

I.Wprowadzenie

- Powitanie uczestników,
- przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
- Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu
- Omówienie szkolenia

II. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

- definicje i terminologia zawarta w ISO 9001:2015,
- Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 (kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów działania, doskonalenie, wyjaśnienie nowej struktury, terminologii i koncepcji)

III. Pojęcia dotyczące audytów

- Pojęcia audytów
- Cele auditu
- Rodzaje auditów
- Powody przeprowadzania audytów

IV. Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania

- Prowadzenie auditów
- Rodzaje prowadzonych auditów
- Wytyczne wobec audytorów
- Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
- Efektywność procesu audytowania

V. Proces przeprowadzania audytu

- Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań)
- Spotkanie otwierające
- Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia)
- Spotkanie zamykające
- Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.

VI. Mowa ciała audytora

- Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VII. CYKL, (PDCA)

VIII.Zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, mapa procesów, udokumentowane informacje, efektywne wskaźniki procesowe.

IX. Nadzór i działania systemowe

X. Nowa rola Pełnomocnika Zarządu (Przedstawiciela kierownictwa) - zadania i obowiązki

XI. Narzędzie i metody zarządzania systemem jakości, techniki doskonalenia

- Omówienie wybranych narządzi jakości i technik doskonalenia.

XII. Zarządzanie grupą

- Umiejętności interpersonalne
- Pełnomocnika,
- Zarządzanie grupą,
- Zarządzanie czasem,
- Motywowanie,
- Konflikty i ich rozwiązywanie
- Komunikacja i mowa ciała
- Prezentacje i wystąpienia publiczne

XIII.Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Pełnomocników, Audytorów do praktykujących Pełnomocników, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad, metod wdrażania, utrzymywania, audytowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz Audytora Wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- zestaw gadżetów firmowych,
- przerwy kawowe, lunch,
- pomoc w rezerwacji hotelu,
- certyfikat Audytora Wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim),
- certyfikat Pełnomocnika SZJ ISO 9001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim),
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- Zdobycie oraz doskonalenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania, utrzymania i doskonalenia szj, planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych,
- poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych jakości,
- możliwość przećwiczenia, doskonalenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania SZJ ISO 9001:2015,
- możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji
- możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.
- zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych), podejścia opartego na ryzyku i szansach.

Certyfikaty
- certyfikat Audytora Wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim)
- certyfikat Pełnomocnika SZJ ISO 9001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim)