Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o

więcej szkoleń organizatora

Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem...

Więcej informacji

Maturity Level Assurance (MLA) – wymagania VDA w zarządzaniu projektem

Cena

1045,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

16 listopad 2020

Miejsce

Katowice, woj. śląskie

Program szkolenia

1. Cel i zakres VDA MLA
• Klasyfikacja ryzyka (ABC) oraz identyfikacja „ścieżki krytycznej”
• Zastosowanie MLA w łańcuchu dostaw w zależności od oceny ryzyka
• Podstawowe zasady wykorzystania MLA
• Zawartość i narzędzia oceny poziomu dojrzałości

2. Wykorzystanie VDA MLA w procesie rozwoju nowego wyrobu
• Korelacja APQP / MLA / PCP (Product Creation Process) z uwzględnieniem przykładowego procesu dostawcy
• Przegląd kryteriów oceny poziomów dojrzałości ML0-ML7
• Wskaźniki poziomu dojrzałości dla poszczególnych kamieni milowych
• „Okrągły stół” – zasady komunikacji i współpracy w łańcuchu dostaw
• Ocena, raportowanie i eskalacja

Trener

Trener PRONOST

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich szczebli zarządzania jakością odpowiedzialnych za współpracę z klientami rynku niemieckiego w zakresie wdrażania nowego wyrobu, uczestników procesu zarządzania projektem, działających zgodnie ze standardami VDA.

Forma szkolenia
Otwarte

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
> uczestnictwo w szkoleniu
> obiad, bufet kawowy
> materiały szkoleniowe
> certyfikat

Zdobyta wiedza
> Poznasz koncepcję metodologii VDA MLA jako narzędzia kontroli w obrębie zarządzania projektem.
> Będziesz w stanie zastosować kryteria pomiarowe MLA w procesie tworzenia nowego wyrobu, ukierunkowane na kamienie milowe projektu klienta.
> Zrozumiesz istotę wkładu poblikacji VDA w regulację zasad współpracy między klientami i ich dostawcami w łańcuchu dostaw.

Certyfikaty
Certyfikat PRONOST