TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Lider produkcji w przemyśle motoryzacyjnym - efektywne zarządzanie procesem

Cena

899,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

22 - 24 listopad 2019

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,
Omówienie szkolenia.


II Wytyczne i wymagania IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 w aspektach efektywnego zarządzania w dobie rosnącej konkurencji.

III Budowanie świadomości grupy, organizacja pracy i czasu w grupie

Etapy efektywnego tworzenia zespołu
Role w zespole
Czynniki wpływające na powodzenie w pracy zespołowej,
Zasady skutecznej komunikacji w zespole,
Komunikacja z pracowniami, sytuacje trudne,
Rola lidera i inicjatora, budowanie autorytetu
Delegowanie zadań i uprawnień – skuteczne egzekwowanie,
Kreatywność w zespole.
Konstruktywna ocena (kryteria, zasady, techniki, metoda „kanapki”)


IV Konflikty i metodyka ich rozwiązywania

V Komunikacja i mowa ciała

VI Efektywne przygotowanie i prowadzenie szkoleń, prezentacji oraz wystąpień publicznych.

VII Narzędzia i metody doskonalenia

Metodologia rozwiązywania problemów – problem solving – G8D,
Omówienie wybranych narzędzi jakości i technik doskonalenia – 5S, KAIZEN, SMED, OEE.
Omówienie metodyk normowania czasu pracy.


VIII Efektywność nadzorowania procesów z wykorzystaniem praktycznym:

Zdolność procesu, maszyny Cp, Cpk / Cm, Cmk – interpretacja oraz praktyczne wykorzystanie w bieżącym procesie.
Karta X-R, Diagram Pareto oraz histogram jako podstawowe narzędzia analiz.
Praktyczne zrozumienie PFMEA w zapobieganiu oraz ciągłym doskonaleniu przy wykorzystaniu racjonalnych efektów ekonomicznych podczas generowania działań.

IX Zakończenie i podsumowanie szkolenia, egzamin pisemny

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do przyszłych i obecnych menedżerów, liderów, mistrzów, brygadzistów oraz dla wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Lidera Produkcji w przemyśle motoryzacyjnym.

Program skierowany jest do wszystkich osób posiadających status studenta, pracowników uczelni wyższych, szkół oraz absolwentów do 24 miesięcy od ukończenia studiów.

Osoby niespełniające warunków mogą uczestniczyć w szkoleniu, w cenie regularnej szkolenia 1 690 brutto.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku (case studies)

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- zestaw gadżetów firmowych,
- przerwy kawowe, lunch,
- certyfikat (w języku polskim i angielskim),
- pomoc w rezerwacji hotelu,
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- Doskonalenie wiedzy z zakresu wymagań IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 w aspektach efektywnego zarządzania.
- Nabycie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem, kreowaniem zadań, komunikowania się, delegowania zadań, określania celów oraz konstruktywnej oceny pracownika i efektywnym motywowaniu jak również rozwiązywania konfliktów.
- Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi stosowanych w branży motoryzacyjnej przy nadzorowaniu i doskonaleniu procesów oraz rozwiązywaniu problemów.

Certyfikaty
Certyfikat Lidera Produkcji w przemyśle motoryzacyjnym w języku (polskim i angielskim)