TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Lider produkcji w przemyśle motoryzacyjnym - efektywne zarządzanie procesem

Cena

1690,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

21 - 23 wrzesień 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,
Omówienie szkolenia.

II Wytyczne i wymagania IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 w aspektach efektywnego zarządzania w dobie rosnącej konkurencji.

III Budowanie świadomości grupy, organizacja pracy i czasu w grupie

Etapy efektywnego tworzenia zespołu
Role w zespole
Czynniki wpływające na powodzenie w pracy zespołowej,
Zasady skutecznej komunikacji w zespole,
Komunikacja z pracowniami, sytuacje trudne,
Rola lidera i inicjatora, budowanie autorytetu
Delegowanie zadań i uprawnień – skuteczne egzekwowanie,
Kreatywność w zespole.
Konstruktywna ocena (kryteria, zasady, techniki, metoda „kanapki”)

IV Konflikty i metodyka ich rozwiązywania

V Komunikacja i mowa ciała

VI Efektywne przygotowanie i prowadzenie szkoleń, prezentacji oraz wystąpień publicznych.

VII Narzędzia i metody doskonalenia

Metodologia rozwiązywania problemów – problem solving – G8D,
Omówienie wybranych narzędzi jakości i technik doskonalenia – 5S, KAIZEN, SMED, OEE.
Omówienie metodyk normowania czasu pracy.

VIII Efektywność nadzorowania procesów z wykorzystaniem praktycznym:

Zdolność procesu, maszyny Cp, Cpk / Cm, Cmk – interpretacja oraz praktyczne wykorzystanie w bieżącym procesie.
Karta X-R, Diagram Pareto oraz histogram jako podstawowe narzędzia analiz.
Praktyczne zrozumienie PFMEA w zapobieganiu oraz ciągłym doskonaleniu przy wykorzystaniu racjonalnych efektów ekonomicznych podczas generowania działań.

IX Zakończenie i podsumowanie szkolenia

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do przyszłych i obecnych menedżerów, liderów, mistrzów, brygadzistów oraz dla wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji.Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat Lidera Produkcji w branży motoryzacyjnej - efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym (w języku polskim i angielskim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
Doskonalenie wiedzy z zakresu wymagań IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 w aspektach efektywnego zarządzania.

Nabycie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem, kreowaniem zadań, komunikowania się, delegowania zadań, określania celów oraz konstruktywnej oceny pracownika i efektywnym motywowaniu jak również rozwiązywania konfliktów.

Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie metod i narzędzi stosowanych w branży motoryzacyjnej przy nadzorowaniu i doskonaleniu procesów oraz rozwiązywaniu problemów.

Certyfikaty
certyfikat: Lidera Produkcji w branży motoryzacyjnej - efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym (w języku polskim i angielskim),