TQMsoft

więcej szkoleń organizatora

Firma TQMsoft jest wiodącym dostawcą szkoleń dla przemysłu i usług w zakresie jakości i produktywności. Od 1996 roku pomaga organizacjom w doskonaleniu ich systemów zarządzania, kontroli jakości oraz systemów produkcji,...

Więcej informacji

Lean Manufacturing w praktyce SYMULACJA

Cena

2152,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

18 - 20 wrzesień 2017

Miejsce

Kraków , woj. małopolskie

Program szkolenia

Wprowadzenie do metodologii Lean

• Historia Lean
• 5 podstawowych zasad Lean
• Lean a Six Sigma • Implementacja Lean
• Kaizen i Kaikaku
• Cele wdrażania Lean w firmie Lean w zarządzaniu procesami produkcyjnymi
- Rodzaje marnotrawstwa
- Mapowanie strumienia wartości VSM • TPM i jego narzędzia (OEE, SMED itp.)
- JiT
• Kanban SYMULACJA ciągłego przepływu

Gra symulacyjna z wykorzystaniem symulacji procesu montażu z wykorzystaniem systemu Andon i monitorowaniem wskaźnika OEE w czasie rzeczywistym. Uczestnicy mają przypisane zadania i uczestniczą w procesie produkcyjnym obserwując jak organizacja produkcji pływa na przepływ. Obserwowane są przestoje i spowolnienia oraz wskaźnik OEE. Symulacja pobudza wyobraźnię i uwidacznia różnice pomiędzy poszczególnymi typami produkcji.

Organizacja stanowiska Pracy

• 5S
• Elementy standardu procesu
• Standard work content
• Cycle time - Czas cyklu procesu
• Takt time – Takt procesu
• Balansowanie linii produkcyjnej
• Visual Management
• Narzędzia stosowane w LM - Metoda 5"Why" - 5 x dlaczego? Diagram Ishikawy, Burza mózgów

Ćwiczenia

• Omówienie,
• przykłady,
• ćwiczenia indywidualne i grupowe
• Analiza muda na przykładzie filmu.
• Rysowanie mapy strumienia wartości krok po kroku.
• Obliczenie OEE Analiza filmu SMED (4 kroki).
• Gra symulacyjna Kanban.
• Gra 5S.
• Analiza pracy linii/gniazda produkcyjnego

Trener

trener TQMsoft

Profil uczestników
• Osoby, które zostały powołane do nadzorowania wdrożenia programu LM,
• Pracownicy (przedstawiciele) wszystkich szczebli zarządzania zaangażowanych w ciągłe doskonalenie,
• Osoby z działów przygotowania produkcji i utrzymania ruchu,
• Przedstawiciele działów produkcyjno-technologicznych,
• Osoby z działów jakości.

Forma szkolenia
otwarte : wykład i ćwiczenia

Czas trwania
18 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Zdobyta wiedza
​ Nasilone działania w kierunku odchudzonego wytwarzania - Lean Maufacturing (LM), wpływają bezpośrednio na odchudzenie zarządzania i eliminacje wszelkiego typu marnotrawstwa,

• Wprowadzenie metody LM pozwoli na: redukcję braków, wzrost zaangażowania pracowników w sprawy firmy, redukcję czasów przezbrojeń maszyn / linii, wzrost wydajności produkcji, redukcję zapasów i robót w toku.

Certyfikaty
Certyfikat TQMsoft