SALVIO Sp. z o. o.

więcej szkoleń organizatora

Spółka SALVIO zajmuje się kompleksową obsługą firm i instytucji w zakresie ochrony danych osobowych oraz zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji. Dbamy o to, by zaspokoić potrzeby naszych klientów, oferując rozwiązania,...

Więcej informacji

Kurs dla Inspektorów Ochrony Danych

Cena

1599,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

19 - 20 grudzień 2018

Miejsce

Gdynia, woj. pomorskie

Program szkolenia

Podstawowe instytucje prawa ochrony danych w RODO
Prawa przysługujące podmiotom danych
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Pozycja, odpowiedzialność i obowiązki Inspektora Ochrony Danych w RODO.
Podejście oparte na ryzyku i neutralność technologiczna w RODO:

Trener

Prowadzący szkolenie
Konrad M. Mazur – praktyk i naukowiec, ekspert z dziedziny prawa ochrony danych osobowych. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego działalność dydaktyczna na Uniwersytecie obejmuje: wykład z prawa ochrony danych osobowych, autorski wykład poświęcony cyberprzestępczości, ćwiczenia dla studentów z podstaw prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe skupione w obszarze nowoczesnych technologii, obsługi sektora IT oraz ochrony danych osobowych. Przez kilka lat współpracował z dużymi poznańskimi i toruńskimi kancelariami prawnymi, obecnie pracuje jako niezależny konsultant dla kancelarii prawnych z Warszawy, Poznania, Torunia i Bydgoszczy. Jego doświadczenie obejmuje audyty kontrolujące zgodność z prawem ochrony danych osobowych, wsparcie merytorycznie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratorów Sieci Informatycznych we wdrażaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych wymaganych przez prawo. Doradza podczas powstających dopiero projektów IT, pomagając już na etapie koncepcyjnym zapewnić zgodność ze standardami ochrony danych osobowych. Sam jest Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w startupie technologicznym. Od ponad 8 lat szczególnie interesuje się prawem nowoczesnych technologii – szczególnie bliskie są mu prawne aspekty ochrony informacji. Autor licznych publikacji naukowych, w tym artykułów dotyczących prawa ochrony danych osobowych czy tajemnic, autor monografii naukowej Polskojęzyczna społeczność przestępcza zorganizowana w sieci darknet.

Profil uczestników
Kurs dla Inspektorów Ochrony Danych w wersji podstawowej trwa dwa dni robocze po 5 godzin. Został tak skonstruowany, by osoba mająca ambicję zostać Inspektorem Ochrony Danych mogła osiągnąć minimalny poziom wiedzy merytorycznej wymagany od osób wykonujących ten zawód. Dodatkowo, kandydat na Inspektora Ochrony Danych otrzymuje cały wachlarz praktycznych porad i wskazówek dotyczących tego jak wykonywać w sposób poprawny swoje zadania. Kurs jest prowadzony przez wieloletniego praktyka z zakresu ochrony danych, który był także Administratorem Bezpieczeństwa Informacji – wie zatem jakie problemy praktyczne pojawiają się w tym zawodzie. Prowadzący szkolenie jest także cenionym wykładowcą – prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz wykład z ochrony danych w perspektywie RODO na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Forma szkolenia
Wykład + warsztat

Czas trwania
12 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe, kopie aktów prawnych, bufet kawowy, posiłek

Zdobyta wiedza
Uczestnik szkolenia
Zna podstawowe obowiązki Inspektora Ochrony Danych
Zna praktyczne wskazówki związane z wykonywaniem funkcji Inspektora Ochrony Danych
Wie, w jaki sposób wykonywać zadania Inspektora Ochrony Danych by nie naruszyć przepisów RODO
Rozumie najważniejszy z obowiązków RODO
Wie, w jaki sposób Inspektor Ochrony Danych powinien być zaangażowany w realizację najważniejszego obowiązku RODO

Certyfikaty
Dla wszystkich: Certyfikat zaświadczający o udziale w szkoleniu

Dla osób zdających egzamin: Certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę z zakresu obejmowanego przez szkolenie