CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

więcej szkoleń organizatora

Certios – Centrum Edukacji Przedsiębiorcy jest firmą doradczo-szkoleniową specjalizującą się w systemach zarządzania zgodnych z normami ISO oraz w oznaczeniu CE. Naszymi cechami charakterystycznymi są: odpowiedzialność...

Więcej informacji

Kierownik Jakości, Audytor Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium ISO 17025

Cena

1599,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

05 - 06 październik 2017

Miejsce

Kraków, woj. małopolskie

Program szkolenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Kierownik Jakości i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Badawczym i Wzorcującym wg ISO 17025.

Program szkolenia:

Dzień 1. Dokładne przeanalizowanie norm ISO 17025 oraz wymagań Polskiego Centrum Akredytacji. Zinterpretowanie treści w nich zawartych. Ponadto m.in:
- tworzenie dokumentacji systemowej oraz zapisów technicznych.
- omówienie prowadzenia działań w sektorze usług i dostaw. Podwykonawstwo badań.
- Marketing konsumencki, czyli obsługa klienta, budowanie zaufania do marki.
- zarządzanie personelem.

Dzień 2. Omówienie procesu akredytacji laboratorium. Przeprowadzenie audytu systemu ISO/IEC 17025 z wyróżnieniem poszczególnych etapów tj.
- przygotowanie audytu.
- przeprowadzenie audytu z uwzględnieniem technik audytowania.
- przygotowanie raportu z audytu.
- Test kompetencji.


Szczegółowy program dostępny jest na naszej stronie internetowej, lub za pośrednictwem biura.

Trener

Szkolenie poprowadzi doświadczony Trener CERTIOS.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób: - które chcą zostać Kierownikami i Audytorami Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Badawczym i Wzorcującym
- potrzebują odświeżyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wymaganiami normy ISO 17025 i praktycznym podejściem do tematu
- chcą zdobyć certyfikat potwierdzający kompetencje Kierownika Jakości i Audytora


Forma szkolenia
Szkolenie jest prowadzone poprzez dyskusję z Uczestnikami, ćwiczenia pozwalające dostosować normy do specyfiki firmy oraz mini wykłady.

Czas trwania
12 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Cena: 1300 zł netto/os.

W cenę wliczono:
- udział uczestnika w szkoleniu, - materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
- poczęstunki kawowe oraz obiady każdego dnia szkolenia,
- certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony w języku polskim przez CERTIOS.

Opłata dodatkowa za nocleg dla 1 osoby w Krakowie wynosi 150 lub 225 zł netto za 1 noc - w zależności od lokalizacji.

Opłata dodatkowa za certyfikat wystawiony przez jednostkę certyfikującą wynosi:
- 70 zł netto za certyfikat wydany w języku polskim,
- 100 zł netto za certyfikat wydany w języku polskim i angielskim.


Zdobyta wiedza
Wiedza na temat wymagań normy i umiejętność ich przełożenia na realia firmy.

- Wiedza na temat wymagań akredytacyjnych ze strony PCA oraz umiejętność napisania wniosku akredytacyjnego.

- Znajomość zadań Kierownik Jakości na etapie wdrożenia, funkcjonowania i doskonalenie ISO 17025.

- Umiejętność prowadzenia audytu wewnętrznego i znajomość zagadnień związanych z audytem.


Certyfikaty
Każdy z Uczestników po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat wydany przez CERTIOS w języku polskim. Dodatkowo ma możliwość uzyskać certyfikat z jednostki certyfikującej w wybranej wersji językowej.