MASTERE Consulting

więcej szkoleń organizatora

MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom...

Więcej informacji

ISO 9001:2015 - kurs dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu

Cena

984,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

24 - 25 sierpień 2020

Miejsce

Zielona Góra, woj. lubuskie

Program szkolenia

Prowadzimy szkolenia otwarte i w zakładach pracy klientów.

DZIEŃ 1
-terminologia i nowe pojęcia dotyczące jakości wynikające z normy ISO 9001:2015
-określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
-myślenie oparte na ryzyku
-identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, planowanie zabezpieczeń
-nowe podejście procesowe
-nowe zasady projektowania i dokumentowania Systemu Zarządzania Jakością
-wymagania normy ISO 9001:2015
-polityka i cele jakości
-wdrażanie wymagań normy ISO 9001:2015
-wprowadzanie zmian do funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością
-narzędzia doskonalenia jakości
-przygotowanie do certyfikacji / re-certyfikacji

DZIEŃ 2
-kompetencje, role i odpowiedzialności Pełnomocników Zarządu oraz Auditorów wewnętrznych
-metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg normy ISO 19011
-zarządzanie programem auditów
-zapewnienie skuteczności auditów
-zarządzenie ryzykiem w auditach
-warsztaty dla Auditorów i Pełnomocników

Warsztaty nt.
-identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka
-projektowanie i parametryzowanie procesów
-programowanie auditów wewnętrznych
-planowanie auditów
-przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
-symulacja auditów
-przygotowanie raportu z auditu i prezentacja wyników
-identyfikacja niezgodności i planowanie działań korygujących
-case studies
-wymiana doświadczeń

Trener

Trener z wieloletnią praktyką przemysłową w roli Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 9001, 14001, 18001, 27001, 45001, a także auditor i trener jednostek certyfikujących

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest dla obecnych i przyszłych Pełnomocników Zarządu, Auditorów wewnętrznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wymagań normy ISO 9001:2015, a także zasad projektowania, dokumentowania, wdrażania, nadzoru i auditowania Systemów Zarządzania Jakością.

Możliwe jest rozszerzenie szkolenia o wymagania:
- Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015
- Systemu Zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018
- Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2017
- Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000:2018

Forma szkolenia
wykłady, przykłady i warsztaty

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
-drukowane materiały szkoleniowe
-wydanie certyfikatu
-wymiana doświadczeń
-poczęstunek kawowy

Zdobyta wiedza
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań nowej normy ISO 9001:2015, sposobów wdrożenia zmian w funkcjonującym systemie jakości oraz przygotowania organizacji do re-certyfikacji.
Ponadto uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności planowania i wykonywania auditów wewnętrznych Systemów Zarządzania Jakością

Certyfikaty
Uczestnicy zdobędą certyfikat Pełnomocnika Zarządu i Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015.

W przypadku rozszerzenia szkolenia o wymagania norm ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 27001 uczestnicy otrzymają także certyfikat Auditora i Pełnomocnika dla w/w norm.