Lloyd's Register

więcej szkoleń organizatora

Lloyd's Register jest wiodącym na świecie dostawcą niezależnych usług w tym audytów, szkoleń i weryfikacji w szerokim spektrum norm, systemów i dyrektyw

Więcej informacji

ISO 14001:2015 - kurs na auditora wewnętrznego

Cena

1353,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

18 - 19 listopad 2019

Miejsce

Katowice, woj. śląskie

Program szkolenia

1. Rola auditów wewnętrznych w ISO 14001:2015
2. Jak planować audity? (ćwiczenie)
3. W jaki sposób auditować? (ćwiczenie)
4. Jak przygotować się do auditu (ćwiczenie)
5. Audit w praktyce (ćwiczenia, praktyka pod okiem auditora wiodącego)

Test z wiedzy i znajomości ISO 14001:2015

Trener

Certyfikowany auditor i trener LRQA w zakresie ISO 14001:2015

Profil uczestników
auditorzy wewnętrzni ISO 14001:2008
kandydaci na auditorów wewnętrznych ISO 14001:2015
auditowani pod kontem spełnienia wymagań normy ISO 14001
pracownicy działów BHP i Ochrony Środowiska

Forma szkolenia
praktyczne warsztaty zakończone egzaminem

Czas trwania
14 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe,
certyfikat,
przerwy kawowe,
lunch


Zdobyta wiedza
Wiedza i praktyczne zrozumienie i zastosowanie wymagań normy ISO 14001:2015 w auditach wewnętrznych

Certyfikaty
certyfikat auditora wewnętrznego ISO 14001:2015