Pure Quality

więcej szkoleń organizatora

Firma Pure Quality oferuje usługi w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz systemów zarządzania wg norm ISO. Zespół Pure Quality stanowią trenerzy, audytorzy oraz inspektorzy ochrony danych, stawiający...

Więcej informacji

Ekspert i Audytor wewnętrzny ds. systemu zarządzania w laboratoriach badawczych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2

Cena

1200,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

28 - 29 listopad 2019

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:

1. Szczegółowe omówienie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 z podaniem praktycznych przykładów i zastosowań (Opcja A);
2. Zasady i podstawy systemu zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 (Opcja B);
3. Procesy – warsztaty z opisywania i monitorowania procesów;
4. Ryzyka i szanse – zarządzanie ryzykiem – warsztaty z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, procedura postępowania;
5. Prowadzenie audytów wewnętrznych – omówienie procesu od planowania audytu, przez prowadzenie, aż do raportowania i oceny – zgodnie z wytycznymi PN-EN ISO 19011:2018-08;
6. Sprawozdanie z badań,
7. Stwierdzenie zgodności – nowe wymagania;
8. Dokumentowanie systemu zarządzania w laboratorium;
9. Akredytacja – Jak dostosować obecny system zarządzania do zmian; wymagania jednostki akredytującej Polskie Centrum Akredytacji (PCA);
10. Interpretacja wymagań dokumentów PCA: DAB-07, DA-05 i DA-06;
11. Ćwiczenia praktyczne;
12. Dyskusja, wymiana doświadczeń;
13. Dodatkowa 1 godzina indywidualnych konsultacji online z trenerem do wykorzystania w ciągu miesiąca od dnia zakończenia szkolenia.

Trener

Radosław Szczerski – doświadczony wykładowca, audytor i konsultant z zakresu systemów zarządzania oraz wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO 9001, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni (AB 513), były Kierownik Laboratorium Analiz Instrumentalnych. Od 2004 roku stale współpracuje z Polskim Centrum Akredytacji oraz krajowymi i międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi.

Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów badawczych, kierowników ds. jakości, kierowników laboratoriów, kierowników technicznych, audytorów wewnętrznych, audytorów technicznych oraz osób reprezentujących organizacje posiadające w swojej strukturze Laboratorium Badawcze (kierownik techniczny oraz kierownik ds. jakości znika w nowej normie, ale nie znika w laboratorium).

Forma szkolenia
Wykłady, ćwiczenia

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- wykłady i ćwiczenia;
- profesjonalne i praktyczne materiały szkoleniowe zawierające gotowe arkusze kalkulacyjne;
- egzamin;
- certyfikat w języku polskim lub angielskim;
- przerwy kawowe oraz obiady;
- dodatkowa 1 godzina indywidualnych konsultacji online z trenerem do wykorzystania w ciągu miesiąca od dnia zakończenia szkolenia.

Zdobyta wiedza
Szkolenie to gotowy poradnik, który przedstawia praktyczne sposoby budowania, dokumentowania, wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z wymaganiami zaktualizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Szkolenie pomaga w sprawnym przygotowaniu się do oceny akredytacyjnej prowadzonej przez PCA w ramach znowelizowanej normy.

Certyfikaty
Certyfikat w języku polskim lub angielskim