Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Przez ponad 12 lat podczas szkoleń zamkniętych i otwartych przeszkoliliśmy ponad...

Więcej informacji

Dostosowanie do ISO 9001:2015

Cena

1000,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

16 - 17 październik 2017

Miejsce

Warszawa , woj. mazowieckie

Program szkolenia

Dzień I – omówienie zmian w normie i opracowanie analizy ryzyka

1.Omówienie genezy wprowadzonych zmian.
2.Przedstawienie wymagań normy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany. Omówienie wpływu zmian oraz praktycznych sposobów ich wprowadzenia do istniejącego systemu zarządzania jakością:
a. kontekst,
b. zakres,
c. przywództwo,
d. ryzyko i szanse,
e. dokumentowanie systemu.
3. Dlaczego trzeba zarządzać ryzykiem? Działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem.
a. Co to jest ryzyko?
b. Rodzaje ryzyka i obszary występowania.
c. Cele i zasady zarządzania ryzykiem.
d. Proces zarządzania ryzykiem.
e. Role i odpowiedzialności.
4.Przedstawienie zarządzania ryzykiem w kontekście szerokiego zarządzania całą organizacją. Przedstawienie realiów zarządzania ryzykiem w kontekście zarządzania przez cele. Metody identyfikacji, estymacji i oceny ryzyka – warsztat praktyczny odnoszący się do zidentyfikowanych w organizacji procesów i występujących w nich ryzyk.
- Ustalenie kontekstu organizacji i ryzyka
- Identyfikacja ryzyk
- Wycena ryzyka
- Określenie źródeł ryzyka
- Określenie kryteriów ryzyka

Dzień II – Wprowadzenie zmian w praktyce – warsztaty na bazie funkcjonujących w firmach procesach

1. Do zidentyfikowanych ryzyk przygotowanie planów postępowania z ryzykiem – warsztat.
2.Identyfikacja zmian wprowadzonych w normie w odniesieniu do poszczególnych procesów funkcjonujących w organizacjach - warsztat. Dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami.
3. Omówienie wpływu zmian w normie na dokumentowanie systemu.
4. Audytowanie systemów wg wymagań nowej normy – przeprowadzenie scenek audytowych.
5. Szczegółowe przeanalizowanie zmian w przeprowadzanych przeglądach zarządzania.
6. Dyskusja nad zmienionymi w normie wymaganiami w zakresie odpowiedzialności za system zarządzania jakością.

Trener

konsultanci CDZ Meritum z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i wdrożeniowym

Profil uczestników
pełnomocnicy, audytorzy, kierownictwo organizacji

Forma szkolenia
warsztaty

Czas trwania
14 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, obiad, catering, certyfikat; -
cena 2-dniowego szkolenia otwartego 1000,00 zł netto / osoba
- cena 2-dniowego szkolenia zamkniętego 2500,00 netto / grupę, - możliwość dokupienia konsultacji

dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymują poradnik "ISO 9001 - wymagania i zmiany"

kolejny termin szkolenia 5-6.12

Zdobyta wiedza
wiedza praktyczna pozwalająca na samodzielne dostosowanie funkcjonującego systemu zarządzania jakością do wymagań nowej normy

Certyfikaty
certyfikat potwierdzający znajomość normy ISO 9001:2015 lub pełnomocnika systemu zarządzania jakością