TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

CQI-8 - LPA (Audyt Warstwowy Procesu)

Cena

1490,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

17 - 18 grudzień 2020

Miejsce

RZESZÓW, woj. podkarpackie

Program szkolenia

1. Cele audytu warstwowego.

2. Wytyczne AIAG (American Industry Action Group) dla branży motoryzacyjnej – CQI 8.

3. Podstawowe zasady prowadzenia audytu warstwowego.

4. Etapy audytu warstwowego:

planowanie,

realizacja audytu, praca audytora (badanie auditowe, komunikacja),

identyfikacja i opis niezgodności,

przegląd wyników audytów warstwowych,

monitorowanie realizacji działań korygujących.

5. Realizacja audytu:

identyfikacja źródeł zmienności (przyczyny statystyczne i specjalne),

przygotowanie i posługiwanie się listą kontrolną,

audytowanie – identyfikacja niezgodności jakościowych,

audytowanie produktywności – identyfikacja strat (7 waste),

podsumowanie: warsztat auditowy połączony z dyskusją.

6. Analiza danych, poszukiwanie przyczyn niezgodności

Metoda 5W2H (What, Where, When, How big itd

Metoda Pareto,

5Why,

burza mózgów,

diagram Ishikawy

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do:

Przedstawicieli kierownictwa firm poszukujący możliwości doskonalenia.

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie audytu warstwowego procesu.

Pracownicy dedykowani do realizacji auditów warstwowych.

Średni szczebel zarządzania procesem produkcji – mistrzowie, kierownicy produkcji, itp.

Ukończenie szkolenia uprawnia do pełnienia funkcji: Audytora Warstwowego Procesu LPA-CQI-8.


Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,

- przerwy kawowe, lunch,

- delegacje trenera,

- profesjonalne materiały szkoleniowe,

- zestaw gadżetów firmowych,

- certyfikat: Audytora Warstwowego Procesu CQI-8 (w języku polskim i angielskim),

- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
Realizacja audytów warstwowych w oparciu o wymagania sektora samochodowego.

Wprowadzenie metody pozwala na:

redukcję częstości wad wewnętrznych i reklamacji,

kontrolę jakości przez wiele poziomów (warstw) organizacji,

ocenę stopnia standaryzacji operacji produkcyjnych i jej popularyzację,

wzrost zaangażowania pracowników w doskonalenie procesu produkcji,

ugruntowanie praktyki wykonywania prac w oparciu o dokumentację

poprawę bezpieczeństwa i ergonomii,

identyfikację kluczowych obszarów poprawy produktywności,

upowszechnienie znajomości wymagań Klienta na wszystkich szczeblach organizacji,

wykazanie zaangażowania najwyższego kierownictwa w zakresie kluczowych problemów w procesach produkcyjnych.

Nabycie umiejętności określania przyczyny źródłowej.

Uzyskanie wiedzy pomocnej do skutecznego usuwania niezgodności

Certyfikaty
certyfikat: Audytora Warstwowego Procesu - LPA - CQI-8 (w języku polskim i angielskim)