SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla...

Więcej informacji

CP-CONTROL PLAN ( PLANY KONTROLI)

Cena

1586,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

14 - 15 listopad 2019

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

Cel stosowania planów kontroli
Plany kontroli a wymagania specyfikacji IATF 16949
Wytyczne zawarte w podręczniku „APQP/CP” dotyczące budowy planów kontroli
Tworzenie planu kontroli
Elementy planu kontroli
Wyznaczanie charakterystyk do pomiarów
Określanie częstotliwości pomiarów
Charakterystyki specjalne w planie kontroli
Powiązanie planów kontroli z innymi elementami systemu zarządzania jakością w organizacji (flow- chart, FMEA, SPC, MSA)
Nadzorowanie planów kontroli (przegląd i aktualizacja)
Opracowywanie Planu Kontroli dla wybranego wyrobu / procesu – praca zespołowa (wg propozycji Uczestników).

Profil uczestników
Szkolenie przygotowuje uczestników do budowania planów kontroli. Zaprezentowane zostaną relacje pomiędzy planami kontroli a SPC, MSA, FMEA i instrukcjami pracy.
Uczestnicy nauczą się nie tylko tworzyć plany kontroli, ale także weryfikować skuteczność prowadzonych zgodnie z nimi kontroli. Poznają też najważniejsze metody związane
z planowaniem kontroli.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Proces szkolenia,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
ankieta ewaluacyjna,
imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje,
przerwy kawowe, lunch,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem

Zdobyta wiedza
Szkolenie przygotowuje uczestników do budowania planów kontroli. Zaprezentowane zostaną relacje pomiędzy planami kontroli a SPC, MSA, FMEA i instrukcjami pracy.
Uczestnicy nauczą się nie tylko tworzyć plany kontroli, ale także weryfikować skuteczność prowadzonych zgodnie z nimi kontroli.
Poznają też najważniejsze metody związane z planowaniem kontroli.

Certyfikaty
Imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje