Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych ! Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Przez ponad 20 lat podczas szkoleń zamkniętych...

Więcej informacji

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny/Pełnomocnik ISO 9001

Cena

1230,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

05 - 06 sierpień 2019

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia:
BLOK 1 – system zarządzania jakością
Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji – nowość -Architektura Wysokiego Poziomu
Podstawy, modele i terminologia w normie ISO 9001:2015.
Ustalanie stron zainteresowanych i kontekstu organizacji.
Przywództwo i zaangażowanie w systemie. Polityka jakości, odpowiedzialność i kompetencje.
Planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyka i możliwości.
Warsztaty z analizy ryzyka – przedstawienie metodyki i formularzy.
Zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.
Planowanie operacyjne i kontrola.
Projektowanie, produkcja, świadczenie usług.
Postępowanie z niezgodnościami.
Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena.
BLOK 2 – audyt wewnętrzny
Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
Zadania i odpowiedzialność audytorów wewnętrznych.
Omówienie pożądanych kwalifikacji i predyspozycji audytorów wewnętrznych.
Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
Układanie listy pytań oceniających:
a. Zarządzanie procesem
b. Spełnienie wymagań normy
c. Realizację zadań.
Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki auditowe – z życia wzięte
Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski
Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
BLOK 3 – zadania pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością
Zadania i zakres obowiązków pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.
Etapy wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.
Przygotowanie, przeprowadzanie i raportowanie przeglądu zarządzania.
Wymagane zmiany przy dostosowaniu systemu do wymagań znowelizowanej normy.
Współpraca z jednostką certyfikującą.
„Egzamin dla audytorów wewnętrznych/pełnomocników systemu zarządzania jakością

Trener

Warsztaty prowadzą doświadczeni trenerzy i konsultanci, którzy są wykwalifikowanymi ekspertami łączącymi praktykę z rozległą wiedzą; doskonale znającymi aktualne zmiany w obszarze norm i procedur ich wdrażania oraz monitorowania przebiegu zmian co pozwoli zadbać o płynny przebieg wszelkich modyfikacji w organizacji.

Profil uczestników
Adresaci szkolenia:
Kandydaci na audytorów wewnętrznych,
Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania jakością.

Forma szkolenia
szkolenie, warsztaty

Czas trwania
14 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Uwaga! WAKACYJNA PROMOCJA-10%- DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!- materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami,

- demo programu komputerowego do tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością w ujęciu procesowym – Certus Process Modeler,
- e-book „Krótko o komunikacji interpersonalnej podczas audytu wewnętrznego. Poradnik dla audytorów wewnętrznych” ,

- przerwę kawową,obiad,
- certyfikaty

Zdobyta wiedza
Wszystkie organizowane i przeprowadzane przez nas szkolenia opierają się na autorskim programie doświadczonych trenerów oraz konsultantów. Celem szkoleń jest zapoznanie ich uczestników z zakresem obowiązków oraz odpowiedzialnością, z którą w swojej codziennej pracy mierzyć się musi audytor wewnętrzny ISO lub pełnomocnik ISO. Program kursów obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, wprowadzające uczestników w tematykę identyfikowania procesów oraz przeprowadzania rzetelnych kontroli. Kursanci mogą również zapoznać się z metodologią zarządzania jakością.
Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu naszych trenerów, każdy punkt realizowanego programu wzbogacany jest praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie konkretnych metod lub rozwiązań. Pragniemy, by dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale również umieli ją wykorzystać w codziennej pracy.
Wszystkie nasze szkolenia opieramy na standardach określonych normą PN-EN ISO 19011. Dbamy, by wymianie wiedzy towarzyszyła również aktywizacja uczestników, pozwalająca dzielić się doświadczeniem zawodowym.

Certyfikaty
Certyfikaty:
Audytora wewnętrznego,
Pełnomocnika systemu zarządzania jakością.

uwaga!
jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych dzięki czemu na każde szkolenie możecie Państwo otrzymać do 80% dofinansowania