BSI Group Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500...

Więcej informacji

Branżowe warsztaty dyskusyjne - Śniadanie biznesowe z BRCGS Packaging Materials Issue 6

Cena

0,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

06 marzec 2020

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Zapraszamy na spotkanie z naszą ekspertką w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, która omówi najważniejsze zmiany w Standardzie BRCGS for Packaging Materials Issue 6 i odpowie na pytania uczestników.

Trener

Joanna Mazurkiewicz
Trener Akademii BSI, Certyfikowany Trener BRCGS Global Standards, Auditor - Absolwentka licznych studiów o profilach od technicznego, pedagogicznego do związanego z zarządzaniem (Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Studia Pedagogiczne, Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Business English i MBA realizowanego w USA). Od początku kariery zawodowej związana z systemami zarządzania, pracując w kilku międzynarodowych koncernach na różnych szczeblach, rozpoczynając od pracy w laboratorium branży FMCG, poprzez budowanie struktur, procesów w systemach zintegrowanych do zarządzania jakością na poziomie globalnym pełniąc funkcję Global Quality Managera. Ceni bezpośredni kontakt, lubi dzielić się swoimi doświadczeniami, stąd z dużą pasją realizuje się również w roli szkoleniowca, konsultanta, jak i auditora.

Profil uczestników
Osoby zajmujące się tematami jakościowymi, technicznymi, systemowymi w zakładach zajmujących się produkcją opakowań.

Forma szkolenia
Warsztaty

Czas trwania
3 godziny (1 dzień)

W cenę wliczono
przerwa kawowa,
poczęstunek

Zdobyta wiedza
Warsztaty będą cyklem 4 spotkań, a na każdym ze spotkań będą omawiane po dwa z tematów dotyczących zmian w nowej wersji.

Na spotkaniu w dniu 6 marca 2020 r. będą omawiane:

Kontrole produktowe i procesowe
Wydanie 6 standardu doprecyzowuje wymagania w zakresie kontroli produktowych i procesowych, np.: w zakresie transferu danych pomiędzy źródłami i konieczności zapewnienia ich integralności, procedury zwalniania linii do produkcji czy też wymagań dotyczących walidacji nowych surowców przed ich wdrożeniem do procesu.

Włączenie wymagań związanych z Traded good (produkty będące przedmiotem handlu) do wymagań standardu.