Lloyd's Register

więcej szkoleń organizatora

Lloyd's Register jest wiodącym na świecie dostawcą niezależnych usług w tym audytów, szkoleń i weryfikacji w szerokim spektrum norm, systemów i dyrektyw

Więcej informacji

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg wymagań ISO 45001:2018 (dawny OHSAS

Cena

1353,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

19 - 20 listopad 2019

Miejsce

Poznań, woj. wielkopolskie

Program szkolenia

2-dniowe praktyczne warsztaty dla kandydatów na audytorów wewnętrznych wg wymagań nowej normy BHP ISO 45001:2018 oraz osób dotychczas audytujących wg wymagań OHSAS 18001:2007

Trener

Certyfikowany trener i audytor Lloyd's Register

Profil uczestników
POTRZEBUJESZ TEGO KURSU, JEŻELI...

chcesz być wewnętrznym audytorem systemów zarządzania BHP
jesteś audytorem wg wymagań OHSAS 18001:2007
chcesz dowiedzieć się jak nowa norma wpłynie na audyty wewnętrzne w systemach zintegrowanych z jakością lub środowiskiem

Forma szkolenia
praktyczne warsztaty

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch

Zdobyta wiedza
Nauczysz się…

Jak systemy zarządzania i audyty wewnętrzne pomagają firmom zarządzać ryzykiem związanym z BHP.
O nowych wymaganiach standardu systemu zarządzania BHP ISO 45001
Jakie są role i obowiązki wewnętrznego audytora systemów zarządzania BHP
Jak zaplanować swoje audyty poprzez opracowanie skutecznych list kontrolnych
Jak przeprowadzać skuteczną kontrole, stosując podejście etapowe Lloyd's Register
Jak gromadzić obiektywne dowody poprzez obserwację, wywiady i pobieranie próbek dokumentów
Jak ocenić wyniki audytu i określić zgodność, niezgodność i skuteczność
Jak rzetelnie i dokładnie raportować wyniki
Jakie są działania naprawcze i kto jest odpowiedzialny za podejmowanie działań
Jak śledzić i weryfikować skuteczność podjętych działań naprawczych

Certyfikaty
Imienny certyfikat auditora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa i higieny pracy wg ISO 45001:2018