INSTYTUT KSZTAŁCENIA MENADŻERÓW JAKOŚCI

więcej szkoleń organizatora

Nasz Instytut od 15 lat zajmuje się szkoleniami, doskonaleniem oraz wdrożeniami systemów zarządzania w oparciu o normy serii ISO oraz norm branżowych, oznaczenia CE, SCC/VCA na terenie całej Polski. Świadczymy również w pozytywnym...

Więcej informacji

Audyt wewnętrzny ISO 17025 w laboratorium – szkolenie doskonalące

Cena

1599,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

21 - 22 listopad 2019

Miejsce

KRAKÓW, woj. małopolskie

Program szkolenia

Program szkolenia realizowany jest w formie warsztatów bazujących na przykładowej dokumentacji, ćwiczeniach praktycznych oraz scenkach rodzajowych. W czasie szkolenia uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje w zakresie: przygotowania do audytu (przegląd dokumentów, opracowanie Planu audytu), opracowania raportu z audytu, formułowania pytań audytowych i ich dokumentowania w listach kontrolnych, zasad wyboru próbki audytowej, zbierania dowodów audytowych, określania i klasyfikacji niezgodności.

Trener

Wszyscy nasi trenerzy posiadają fachowe przygotowanie merytoryczne zdobyte na renomowanych wyższych uczelniach oraz doświadczenie praktyczne potwierdzone wieloletnią praktyką zawodową w zakresie zarządzania, komunikacji i normalizacji. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, są oni zawsze w stanie służyć praktycznymi przykładami, które mogą być wykorzystane w usprawnieniu codziennej pracy Państwa przedsiębiorstw.

Profil uczestników
Szkolenie ma na celu doskonalenie wiedzy z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych w Laboratorium.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest znajomość normy ISO 17025. Szkolenie skierowane jest do osób pełniących w laboratorium funkcję audytora wewnętrznego, mających ukończone szkolenie z zakresu audytowania.

Forma szkolenia
W czasie szkolenia uczestnicy ugruntują zdobytą dotąd wiedzę oraz udoskonalą praktyczne umiejętności przygotowania i prowadzenia efektywnego audytu wewnętrznego w Laboratorium.

Czas trwania
12 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu za dopłatą.
Wszystkie pytanie i zgłoszenia prosimy przesyłać na nasz adres mailowy.

Zdobyta wiedza
Uczestnicy po udziale w naszym szkoleniu posiadają wiedzę dotyczącą wymagań normy ISO 17025 w zakresie wdrożenia oraz procesu akredytacji systemu zarządzania w laboratorium, są przygotowani do samodzielnej pracy w rolach Kierownika ds. Jakości w Laboratorium i Audytora Wewnętrznego.

Certyfikaty
Certyfikat Kierownika ds. Jakości Laboratorium Badawczego/Wzorcującego i/lub Audytora Wewnętrznego Laboratorium Badawczego/ Wzorcującego.