BSI Group Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500...

Więcej informacji

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Akred. IRCA A17070

Cena

3923,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

06 - 10 maj 2019

Miejsce

Poznań, woj. wielkopolskie

Program szkolenia

Celem szkolenia jest:
- zdobycie wiedzy na temat Systemów Zarządzania Jakością, norm SZJ, auditu oraz tego, jaką rolę w planowaniu, prowadzeniu oraz kontynuacji auditu SZJ ISO 9011 (lub ISO 17021) pełni auditor
- nabycie umiejętności planowania, prowadzenia oraz raportowania auditów a także zrozumienie normy ISO 9011
- scharakteryzowanie celów oraz zidentyfikowanie korzyści jakie płyną z SZJ

Profil uczestników
Szkolenie jest doskonałą propozycją dla wszystkich, którzy chcą przeprowadzać audity Systemów Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015
Szkolenie adresowane jest również do:
- Pełnomocników SZJ, w celu podniesienia umiejętności zarządzania zespołem auditorów, zaktualizowania wiedzy o SZJ
- Auditorów Wewnętrznych, w celu rozwinięcia umiejętności auditorskich oraz zdobycia informacji o nowych metodach auditowania oraz zarządzania
- Auditorów Zewnętrznych pracujących dla jednostek certyfikujących organizacje
- Konsultantów pomagających we wprowadzaniu SZJ w organizacjach
- Wszystkich osób, które chcą się rozwijać i współpracować z jednostkami certyfikującymi

Od uczestnika, który chce wziąć udział w szkoleniu oczekujemy:
Znajomości koncepcji zarządzania jakością oraz poniższych zasad:
- stosunku między zarządzaniem jakością a zadowoleniem klienta
- terminów stosowanych powszechnie oraz definicji zarządzania jakością a także Ośmiu Zasad Jakości podanych w ISO 9001
- podejścia do procesów, które zachodzą w zarządzaniu jakością
- modelu, który jest oparty na procesowych SZJ, budowy oraz treści normy ISO 9001
Znajomości wymagań normy ISO 9001
Doświadczenie ze sfery auditowania systemów zarządzania może być niezwykle pomocne.

W przypadku wątpliwości czy posiadają Państwo odpowiedni poziom wiedzy, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy służą pomocą.


Forma szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów z elementami warsztatów oraz ćwiczeń

Czas trwania
40 godzin (5 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, poczęstunek

Zdobyta wiedza
Udział w szkoleniu umożliwi:
- zdobycie umiejętności interpretowania wymagań ISO 9001:2015 odnośnie do auditu
- scharakteryzowanie celów oraz zidentyfikowanie korzyści jakie płyną z SZJ zgodnie z normą ISO 9001:2015
- zapoznanie się z najbardziej aktualnymi technikami audytowania oraz ich kompetentnego wykorzystania
- zapoznanie się z koncepcją „myślenia opartego na ryzyku” podejścia procesowego oraz przywództwa
- zbudowanie zaufania stron zainteresowanych za pośrednictwem zarządzania procesami stosując najnowsze wymagania
- nabycie umiejętności planowania i prowadzenia audytów oraz działań poauditowych, wnoszących wartość dodaną


Certyfikaty
Uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat ukończenia kursu na Auditora Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 akredytowanego przez IRCA