Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny ZSZ Jakością (ISO 9001), Środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001)

Cena

1217,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

27 - 29 listopad 2019

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego i BHP
a) Idea i zasady Zintegrowanego Systemu Zarządzania
b) Elementy Systemu Zarządzania Jakością – wymagania normy ISO 9001
c) Elementy Systemu Zarządzania Środowiskowego – wymagania normy ISO 14001
d) Elementy Systemu Zarządzania BHP – wymagania normy ISO 45001
e) Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań norm których wymagania stanowią podstawę Zintegrowanego Systemu Zarządzania

3. Audity – informacje ogólne
a) Cele auditu
b) Rodzaje auditów

4. Planowanie i przygotowanie auditu
a) Kryteria i zakres auditu
b) Dobór zespołu auditorów
c) Podejście procesowe i podejście odnoszące się do ryzyka
d) Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
e) Ćwiczenia praktyczne

5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
a) Techniki audytowania
b) Obiektywne dowody
c) Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
d) Ćwiczenia praktyczne

6. Dokumentowanie wyników auditu
a) Umiejętne formułowanie niezgodności
b) Dokumentowanie niezgodności
c) Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
d) Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu
e) Ćwiczenia praktyczne

7. Skuteczne działania poauditowe
a) Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących
b) Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności
c) Definiowanie działań korygujących
d) Ocena skuteczności działań
e) Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia
f) Ćwiczenia praktyczne

8. Dyskusja, podsumowanie

9. Egzamin końcowy

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Auditorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001,
ISO 14001 i ISO 45001.
Szkolenie dedykowane dla do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji zawodowych w zakresie systemów zarządzania. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
990,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(1217,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Przeprowadzenie egzaminu
2. Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
5. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskowego (ISO 14001) oraz BHP (ISO 45001). Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów zintegrowanego systemu w przedsiębiorstwie.
Uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w celu oceny zgodności
z wymaganiami i skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.

Certyfikaty
Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji (otrzymują je osoby, które zdadzą egzamin). Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.