BSI Group Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

BSI to jedna z najstarszych jednostek zajmująca się certyfikacją, która jest także współzałożycielem ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej). Współpracujemy z naszymi klientami w 150 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015

Cena

1599,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

30 - 31 styczeń 2018

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Szkolenie ma na celu:
- poznanie wymagań normy ISO 14001
- zapoznanie się z prawodawstwem środowiskowym pod kątem auditora
- identyfikację oraz ocenę aspektów, które dotyczą środowiska
- przeprowadzenie auditu Systemu Zarządzania Środowiskowego przez przewodniczącego zespołu
- podniesienie skuteczności działania auditorów
- poznanie specyficznych technik auditurskich dla Systemu Zarządzania Środowiskowego
- zapoznanie się z prognozami BSI na temat praktyk środowiskowych i trendów w normalizacji

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób, które w zakresie obowiązków mają auditowanie SZŚ oraz nadzorowanie, auditorów wewnętrznych, osób, które zarządzają auditami w organizacjach oraz wszystkich tych, którzy oprócz pozostałych systemów chcą zająć się także ISO 14001

Forma szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów z elementami warsztatów oraz ćwiczeń

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i poczestunek

Zdobyta wiedza
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
- właściwie interpretować wymagania normy ISO 14001:2015
- nauczyć się stosować techniki auditowe
- zarządzać auditem
- zdobyć umiejętność reagowania na różnorodne sytuacje auditowe
- komunikować się z otoczeniem auditu
- realizować w sposób kompleksowy programy auditów wewnętrznych SZŚ
- zrozumieć ważne prawodawstwo, które odnosi się do kwestii środowiskowych
- możliwość określenia niezgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego
- proponowanie działań o charakterze korygującym, które będą miały wpływ na zwiększenie skuteczności SZŚ

Certyfikaty
Uczestnik szkolenia otrzymuje Certyfikat uczestnictwa w kursie "Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015"