BSI Group Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500...

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Cena

1586,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

16 - 17 maj 2019

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Szkolenie ma na celu:
- poznanie zasad auditu oraz obowiązków, które należą do auditora
- planowanie przebiegu auditu
- nabycie umiejętności przeprowadzania spotkań, które otwierają i zamykają audit
- przeprowadzenie auditu procesu, próbkowania a także budowy pytań
- ocena zgromadzonych pytań przygotowana w formie ustnej oraz pisemnej
- dokumentowanie niezgodności ujawnionych w trakcie auditu w sposób zwięzły
- nabycie umiejętności tworzenia raportów z auditu w sposób prawidłowy
- ocena zaproponowanych oraz zrealizowanych działań o charakterze korygujacym

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób, które interesują się przeprowadzaniem auditów wewnętrznych, specjalistów, którzy posiadają wiedzę na temat SZJ ISO 9001, Auditorów Wewnętrznych, Pełnomocników Systemów Zarządzania Jakością oraz Menedżerów

Forma szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów z elementami warsztatów i ćwiczeń

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i poczęstunek

Zdobyta wiedza
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
- właściwie interpretować wymagania normy ISO 9001:2015
- nauczyć się stosować techniki auditowe
- zarządzać auditem
- zdobyć umiejętność reagowania na różnorodne sytuacje auditowe

Certyfikaty
Uczestnik szkolenie otrzymuje Certyfikat uczestnictwa w kursie "Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015