Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Centrum Doradczo Szkoleniowe MALON GROUP jest obecnie jedną z czołowych polskich firm konsultingowych na rynku. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi konsultantów, trenerów i ekspertów realizujemy nawet najbardziej złożone...

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Cena

1094,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

04 - 06 wrzesień 2017

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1.Wprowadzenie
2.System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015
-Elementy Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015
-Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO 9001:2015
3.Audity – informacje ogólne
-Cele auditu
-Rodzaje auditów
4.Planowanie i przygotowanie auditu
-Kryteria i zakres auditu
-Dobór zespołu auditorów
-Podejście procesowe do auditów wewnętrznych
-Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
-Ćwiczenia praktyczne
5.Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
-Techniki audytowania
-Obiektywne dowody
-Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
-Ćwiczenia praktyczne
-Dokumentowanie wyników auditu
-Umiejętne formułowanie niezgodności
-Dokumentowanie niezgodności
-Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
-Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu
-Ćwiczenia praktyczne
7.Skuteczne działania poauditowe
O-dpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących
-Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności
-Definiowanie działań korygujących
-Ocena skuteczności działań
-Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia
-Ćwiczenia praktyczne
8.Dyskusja, podsumowanie
9.Egzamin końcowy

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemów Zarządzania Jakością. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 9001:2015.


Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
-Przeprowadzenie egzaminu
-Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
-Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
-Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
-poczęstunek i obiady

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie.


Certyfikaty
Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)