Audit Group Register

więcej szkoleń organizatora

Audit Group Register jest Instytutem złożonym z Audit Group Institute i European Standards Instutite. Dostarczamy szkolenia, publikacje i certyfikacje w Europie i na świecie.

Więcej informacji

Auditor wewnętrzny 14001/50001/pełnomocnik iso 14001/50001

Cena

950,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

12 - 13 grudzień 2019

Miejsce

Gdynia, woj. pomorskie

Program szkolenia

wymagania iso 14001
wymagania iso 19011
analiza zagrożeń
aspekty środowiskowe
wymagania prawne
cykle życia
zarządzanie dokumentacją
monitoring, doskonalenie, cele
programowanie działalności
zarządzanie ryzykiem
zarządzanie procesami
dokumentacja systemu
prowadzenie auditów
raport i niezgodności
dokumentacja auditu
symulacje auditu
cwiczenia
kontekst
termionologia
optymalizacja procesów
sytuacje kryzysowe
aspekty srodowiskowe i cykl życia
monitoring srodowiskowy
integracja systemów
zadania srodowiskowe
wymagania iso 50001 - energia
przegląd i planowanie energetyczne
egzamin

Trener

auditor widodący iso 9001,14001, 45001 manager jakosci, manager

Czas trwania
24 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
zwolnione z vat

Zdobyta wiedza
auditowanie, zarządzanie

Certyfikaty
auditor wewnętrzny 14001, ESI AGR
auditor iso 50001
manager 14001

certyfikaty z european standards isntititue oraz audit group register

manager ERCA 9001 - dodatkowo 200zł