SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla...

Więcej informacji

Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause analysis

Cena

1586,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

09 - 10 grudzień 2019

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Potrzeba identyfikacji przyczyn problemów, pojęcie przyczyny źródłowej (pierwotnej)
2. Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze
3. Praca zespołowa w rozwiązywaniu problemów
4. Sformułowanie problemu w postaci „SMART” i za pomocą 5W2H
5. Narzędzia wspomagające analizę przyczyn problemu:
metoda 5 Why
burza mózgów
histogram, wykres rozrzutu, wykres ramka-wąsy (box-plot)
prawidłowa analiza wykresów kontrolnych
wykres Ishikawy
zasada Pareto
analiza historii problemu (co i kiedy zmieniono i kiedy wystąpił problem)
mapowanie procesów
FMEA (Analiza Przyczyn i Skutków Wad)
6.Identyfikacja przyczyn źródłowych i walidacja rozwiązań metodami Planowania Eksperymentów (DOE – Design of Experiments)
7. Przegląd narzędzi wspomagających generowanie i wybór rozwiązania (m.in. Poka-Yoke, Andon, 5S, elementy Six Sigma i Lean Manufacturing)

-Ćwiczenia w grupach – analizy przypadków.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
proces szkolenia,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
ankieta ewaluacyjna,
imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje,
przerwy kawowe, lunch,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Certyfikaty
Imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje